ผบ.สอ.รฝ. นำกำลังพลเข้ารับการฝึกดำรงความพร้อมรบ ตามแผนป้องกันประเทศ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 754 ครั้ง

วันนี้ (25 ก.พ.65) พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานเปิดการฝึกดำรงความพร้อมรบหน่วย สอ.รฝ.ประจำพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นาวาเอก ยุทธนา ชูธงชัย ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 ในฐานะหน่วยรับผิดชอบ นำกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ เข้ารับการตรวจความพร้อม ณ ลานฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การฝึกดำรงความพร้อมรบเป็นหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามนโยบายและเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารเรือในหัวข้อดำรงความพร้อมรบของกองทัพเรือและนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อให้หน่วยกำลังรบของ สอ.รฝ. ฝึกดำรงความพร้อมรบตามวงรอบ ด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธีให้มีความพร้อมรบและเพิ่มความชำนาญอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งมอบกำลังเป็นหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ให้กับทัพเรือภาคต่างๆ ทั้ง 3 ทัพเรือภาค ตามแผนป้องกันประเทศต่อไป

พลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) ได้มอบนโยบายการฝึกความพร้อมรบประจำเดือน แบบเป็นหน่วย ต่อสู้อากาศยานประจำพื้นที่ ในลักษณะกรมผสม ประกอบกำลังจาก กองพันต่อสู้อากาศยาน กองพันรักษาฝั่ง ศูนย์ต่อสู้อากาศยานประจำพื้นที่ และส่วนสนับสนุนส่วนแยก ให้ทำการฝึกความพร้อมรบเป็นประจำตามวงรอบอย่างต่อเนื่องในรูปแบบนี้ในยามปกติ ซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้หน่วยมีความพร้อมรบสูงสุด ทั้งด้านของบุคคลและการตรวจสอบ ความพร้อมรบของ ยุทโธปกรณ์ และองค์ยุทธวิธี โดยมุ่งเน้นการฝึกที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” ฝึกซ้ำๆ อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้กำลังพลเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติตามหลักนิยมตามสาขาการปฏิบัติการที่ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนทางยุทธวิธี

ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประเมินผลการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการฝึกให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัย ของกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นสำคัญ เป็นการสร้างความชำนาญ เกิดความพร้อม และมีระเบียบวินัยที่ดี อันจะทำให้กำลังพลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มีความพร้อมรบ สำหรับการปฎิบัติภารกิจตามที่กองทัพเรือจะสั่งการต่อไป

สำหรับการฝึกดำรงความพร้อมรบ ในวันนี้ มีนักเรียนจ่าโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทหารเรือ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 142 นาย มาศึกษาดูงานและร่วมชมการฝึกดำรงความพร้อมรบของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อเป็นประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 754 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน