ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม นรข.นครพนม พร้อมชมสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1331 ครั้ง

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจพื้นที่ทางยุทธวิธีในแม่น้ำโขง ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

วันนี้ (23 ธ.ค.64) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตลอดจนกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งให้โอวาทและขอบคุณกำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเทจนเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยมีใจความสำคัญว่า

“หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือ มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตย รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ตามลำแม่น้ำโขง และให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ผมได้ติดตามการปฏิบัติงานในการจับกุมยาเสพติด แรงงานเถื่อน และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนมาก นับเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของกองทัพเรือที่สามารถรายงานหน่วยเหนือได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ซึ่งการปฏิบัติงานตามภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนเหล่านี้ กำลังพลทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน และเสี่ยงอันตราย ทำให้ภารกิจต่าง ๆ สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีจนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา

ผมขอให้กำลังพลของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นตัวแทนของกองทัพเรือที่ปฏิบัติการในพื้นที่แห่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักในเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่ประพฤติตนหรือกระทำการอันใดที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้กับประชาชน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและกองทัพเรือที่เรารักตลอดไป”

ในเวลาต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางไปยัง สถานีเรือนครพนม เพื่อตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ และชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ที่จัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งภารกิจการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้ชมแปลงเกษตรริมโขงของ สถานีเรือนครพนมก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติ ตลอดจนอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินงาน

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงมีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ โดยจัดกำลังออกลาดตระเวนทางเรือเบ้าตรวจการตั้งจุดตรวจด่านตรวจร่วมและจัดตั้งที่บังคับการทางยุทธวิธีในพื้นที่รับผิดชอบการจัดหน่วย ประกอบด้วย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตจำนวน 4 เขต 14 สถานีเรือ และ 1 หน่วยเรือ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการเปิดปฏิบัติการฯ ต่อต้านยาเสพติด โดยตั้งเป้าบรรเทาปัญหาลดผลกระทบต่อประชาชน สร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังเป็นไปตาม นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผลการปฏิบัติที่สำคัญตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบันสามารถจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดจำนวน 40 ครั้งผู้ต้องหา 22 คนประกอบด้วยไอซ์ 258 กิโลกรัมยาบ้า 11,252,155 เม็ดกัญชา 8,417 กิโลกรัม รถยนต์ 4 คันรถจักรยานยนต์ 3 คันและเรือเพลายาว 7 ลำ นอกจากนั้นยังสามารถดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ศุลกากร รวมถึงผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้อย่างต่อเนื่อง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1331 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน