20 ปี มูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต มุ่งมั่นจัดการน้ำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1194 ครั้ง

มูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต ครบรอบ 20 ปี ในปี 2564 ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริหารจัดการน้ำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 20 ปี ขึ้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

การจัดกิจกรรมครบรอบ 20 ปี มูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 ธ.ค.64 ที่เขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีนายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายสุพิณ ปัญญามาก อดีตผู้ช่วยว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล อดีตผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายสมศักดิ์ คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทีมผู้บริหารของเขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมกิจกรรม

กิจกรรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณของ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ปูชนียบุคคลแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและผู้ริเริ่มการก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ และได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) คนแรก การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ภารกิจการผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชีมูล ด้วยแรงโน้มถ่วงจากอดีตถึงปัจจุบัน และการพัฒนาใช้ ประโยชน์จากลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำสาขา” โดย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ มีการเสวนาใน หัวข้อ “แผนแม่บทการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ำโขงและลำน้ำสาขา” โดย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร.นิพนธ์ พัวพงศ์กร นักวิชาการ จากสถาบัน TDRI นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) และศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการเสวนาโดย นายสุเทพ ทะวลี ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 5 ธันวาคม ได้จัดกิจกรรมปล่อยจักรยานการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ภายใต้ ชื่อ โครงการปั่นไปบอกรักแม่นำโขง@ เชียงคาน “ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน” โดยมี นายชูชีพ กาญจนสูตร ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. เป็นหัวหน้าโครงการ

นายสมคิด สิงสง รักษาการประธานมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 20 ปีของมูลนิธิฯ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมาเจอกันมาร่วมแสดงความกตัญูต่อผู้มีพระคุณด้านน้ำ คือ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ มาร่วมเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การพัฒนาน้ำในภาคอีสานและประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯในอนาคตเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำในภาคอีสานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

มูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต ขอขอบคุณ กฟผ. ขอบคุณ นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. นายสุพิณ ปัญญามาก อดีตผู้ช่วยว่าการพัฒนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล อดีตผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายสมศักดิ์ คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารเขื่อนอุบลรัตน์เป็นอย่างสูงที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิตเป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน และค้นคว้าวิจัย ด้านทรัพยากรน้ำ การใช้น้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุด มูลนิธิฯ และยังคงมุ่งมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำให้คนไทยมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตลอดไป” รักษาการประธานมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต กล่าวในตอนท้าย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1194 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน