“ปธ.ศาลฎีกา” เป็นประธานจัดโครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมี เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2231 ครั้ง

นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานจัดโครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 4

วันนี้ (1 ก.ค.64) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564” ซึ่งมีประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และกรรมการอื่นรวม 28 คน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

โดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อโครงการดังกล่าว ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ อาทิ การประดับอาคารสถานที่ของหน่วยงานและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เช่น การปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพร้อมกันทั้งประเทศ, การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมสาธารณกุศล เช่น กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ, กิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังผ่านระบบออนไลน์เป็นพระราชกุศล, การปลูกต้นไม้ ปลูกป่า หรือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ, กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภค หรือ ตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์, กิจกรรม big cleaning day เป็นต้น ในส่วนของการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะมีมหกรรมการไกล่เกลี่ยออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อให้การระงับข้อพิพาทยุติลงตามที่คู่ความตกลงกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมต่างๆ นี้ เป็นแนวทางที่ทางคณะทำงานได้วางไว้ให้หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมทั่วประเทศพิจารณานำไปดำเนินการให้สอดคล้องต่อข้อจำกัด และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ตามที่ ศบค. ประกาศกำหนด อีกทั้ง หากรัฐบาลประกาศกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมใดก็ให้หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมดำเนินการร่วมด้วย

นอกจากนี้ คณะทำงานยังมีมติให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ เฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวข้องกับพระราชจริยวัตร หรือพระราชกรณียกิจ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อศาลยุติธรรมตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน หรือจัดทำนิทรรศการภายในหน่วยงาน

โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมประธานศาลฎีกาได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ศาลยุติธรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อศาลยุติธรรมและประชาชนคนไทยตลอดมา จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน กิจกรรมบางอย่างแม้ว่าจะเริ่มต้นในช่วงเดือนมหามงคลนี้ แต่อาจจะทำต่อเนื่องไปเพราะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2231 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน