THACCA SPLASH – Soft Power Forum 2024 ครั้งแรกของประเทศไทยกับฟอรัมซอฟต์พาวเวอร์ระดับนานาชาติที่จะมาระเบิดพลังวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไทยให้ดังไปทั่วโลก

รัฐบาลโดยคณะกรรมการยุทธศ

Read more
แสดง
ซ่อน