“เฉลิมชัย” ลุยช่วยกทม.ต่อเนื่อง สั่งชลประทานเร่งระบายน้ำพื้นที่ กทม. ฝั่งตะวันออกลงแม่น้ำบางปะกง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐม

Read more
แสดง
ซ่อน