“จุรินทร์” คืนโฉนดที่ดินให้สมาชิกกองทุนฯ ชุมพร พร้อมมอบเช็คฟื้นฟูอาชีพ-เช็คชำระหนี้ กว่า 4.2 ล้านบาท

รองนายกรัฐมนตรี “จุรินทร

Read more
แสดง
ซ่อน