“กรมราชทัณฑ์” แจงระเบียบการเยี่ยมญาติและการติดต่อผู้ต้องขังของบุคคลภายนอก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 249 ครั้ง

กรมราชทัณฑ์ ได้ชี้แจงหลักการตามระเบียบการเยี่ยมญาติและการติดต่อผู้ต้องขังของบุคคลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไปให้รับรู้และเข้าใจตรงกัน ซึ่งโดยหลักการทั่วไป บุคคลภายนอกจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขังจะต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อใน 10 รายชื่อที่ผู้ต้องขังแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้เข้าพบตนได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้ได้รับมอบหมาย (ในกรณีที่มีเหตุพิเศษผู้บัญชาการเรือนจำอาจพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอก นอกเหนือจากที่แจ้งไว้ล่วงหน้า 10 คน เข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องขังด้วย) ซึ่งการยื่นคำร้องขอเข้าเยี่ยมทุกครั้ง ญาติต้องแสดงบัตรที่ออกโดยทางราชการต่อเจ้าพนักงานเรือนจำ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

• บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง ต้องอยู่ในเขตที่เรือนจำกำหนดให้เป็นที่เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง

• ไม่นำสิ่งของใด ๆ เข้ามาหรือนำออกจากเรือนจำ หรือส่งมอบให้ หรือรับจากผู้ต้องขังโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

• กรณีประสงค์จะฝากเงินให้กับผู้ต้องขัง สามารถฝากเงินให้กับผู้ต้องขังได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ฝากเงินที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ 2. ส่งผ่านธนาณัติ ณ ที่ว่าการไปรษณีย์ไทย 3. ฝากเข้าระบบธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถนำฝากได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ สาขาของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ, ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย, และ Internet Banking / Mobile Application ของธนาคารกรุงไทย (กรณีนี้ญาติต้องทำการลงทะเบียนกับทางเรือนจำ เพื่อรับบัตร Payment Card โดยญาติสามารถนำบัตรดังกล่าวไปยื่นขอนำฝากเงินให้ผู้ต้องขังได้)

• ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ในขณะเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง และไม่รับฝากสิ่งของจากบุคคลภายนอกให้แก่ผู้ต้องขัง ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ.2561 หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการเยี่ยมญาติ สามารถติดต่อสอบถามจากเรือนจำ/ทัณฑสถานได้โดยตรง หากไม่ทราบช่องทางติดต่อสามารถแอดไลน์กรมราชทัณฑ์เพื่อค้นหาเบอร์โทรเรือนจำ/ทัณฑสถาน ได้ที่ Line ID : @thaidoc , เว็บไซต์กรม www.correct.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-9672222 ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 249 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน