“สภากาแฟบึงสามพัน” ระดมรับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหาในพื้นที่อำเภอบึงสามพัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 528 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.66 ที่ ไร่มะขามหวานชนิกา อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ นายบุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่มะขามหวานชนิกา-บึงสามพัน เป็นเจ้าภาพในการประชุมสภากาแฟเดือนสิงหาคม อ.บึงสามพัน โดยมี นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น หน่วยงานภาครัฐและประชาชน ของอำเภอบึงสามพัน ซึ่งจัดประชุมทุกๆ เดือน โดยมี นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 ให้เกียรติมาร่วมรับฟังและเสนอแนะในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลซับสมอทอด, นางสุพัตราภรณ์ ตั้งประเสริฐศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด, นายนิติ รุ่งเจริญกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน, นายพงษ์พันธ์ วงศ์กำภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน พร้อมด้วยสมาชิก และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบึงสามพัน พ่อค้า-ประชาชน ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในปัญหาทั้งด้านดีและด้านลบ ของพื้นที่ อ.บึงสามพัน

ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นและเหนียวแน่นของอำเภอบึงสามพัน ที่จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ระดับผู้บริหารในอำเภอ กับภาคประชาชนเพื่อหาทางออกแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ถือว่าเป็นโครงการที่หลายพื้นที่น่านำไปเป็นแบบอย่างในการประชุมพบปะสังสรรค์ประจำเดือนเหมือนอำเภอบึงสามพัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 528 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน