ผบ.ทร. มอบรางวัลหน่วยงานกองทัพเรือปราบปรามยาเสพติด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 324 ครั้ง

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (5 ก.ค.66) พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2566 ให้กับหน่วยปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณหน่วยปฏิบัติงาน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือ ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังนี้

ประเภทหน่วยปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ทางทะเลและแนวชายแดน

หน่วยงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม คือ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 11 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้ทำการจับกุมยาเสพติด คิดเป็นมูลค่า 740 ล้านบาท

หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น คือ สถานีเรือบ้านแพง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม ได้ทำการจับกุมยาเสพติด คิดเป็นมูลค่า 668,816,000 บาท

หน่วยงานที่มีผลงานชมเชย คือ สถานีเรือโพนพิสัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย ได้ทำการจับกุมยาเสพติด คิดเป็นมูลค่า 461,969,600 บาท

ประเภทหน่วยปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ตอนในประเทศและการสนับสนุนส่วนราชการภายนอกกองทัพเรือ ยอดเยี่ยม ได้แก่ ส่วนปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ ได้ทำการจับกุมยาเสพติด คิดเป็นมูลค่า 727,200,000 บาท

รวมมูลค่ายาเสพติดที่หน่วยงานทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวจับได้ทั้งสิ้น 2,597,985,600 บาท

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ โดยมีหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่ต่าง ๆ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การวางแผน อำนวยการ และกำกับการปฏิบัติของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ โดยเฉพาะการสกัดกั้น และการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดนทางบกและทางทะเล รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ต้องสนับสนุนส่วนราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในปี 2566 นี้ หน่วยต่าง ๆ ได้มีการจับกุมตรวจยึดยาเสพติดประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความพยายาม และความทุ่มเทของหน่วยงานภายใต้ศูนย์ป้องกันและปรามปรามยาเสพติดของหน่วยนั้น ๆ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แสดงความยินดีและชื่นชม หน่วยงานและกำลังพลที่ได้รับรางวัล ความสำคัญตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชม หน่วยงานและกำลังพล ทุกนายที่ตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในความรับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นที่ประจักษ์ นับเป็นความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือขอให้ดำรงการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้ต่อไป และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ปัญหาของยาเสพติดของประเทศไทยหมดสิ้นไป

ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน ทั้ง 4 หน่วยของกองทัพเรือ ที่ได้รับรางวัลจากผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันนี้แล้ว ยังมีอีกหลายหน่วยที่มีผลการปฏิบัติ ในการปราบปรามยาเสพติด ได้เป็นจำนวนมาก โดยได้ดำเนินการตามนโยบายของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ ซึ่งนอกจากการจับกุมและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศแล้ว ยังมีภารกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังภายในหน่วย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยและพื้นที่ใกล้เคียง การสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ทะเลชายฝั่งและเกาะในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยตามโครงสร้างการจัดการเฉพาะกิจในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 324 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน