สโมสรลูกเสือคุณภาพ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล “QSC FUN RUN #1”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 376 ครั้ง

ในปัจจุบันการมีสุขภาพที่ดีเป็นความปรารถนาของคนทุกคน เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสุข อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคมครบรอบด้าน ซึ่งการสร้างเสริมสุขภาพประกอบด้วยแนวทางหลายแนวทางด้วยกัน และที่ได้รับการยอมรับในแนวทางปฏิบัติตามหลักวิชาการคือ การมีสุขภาพที่ดีควรจะประกอบด้วย อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม ห่างไกล อโรคยาและไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ซึ่งจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ด้วยรูปแบบและวิธีการแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความถนัด ความสนใจ และความพร้อมตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับของแต่ละบุคคล

สโมสรลูกเสือคุณภาพ (Quality Scout Club :QSC) องค์กรที่จดทะเบียนจัดตั้งหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์กรที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการลูกเสือและผู้สนใจทั่วไป โดยไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้เนื่องในปี พ.ศ. 2566 สโมสรลูกเสือคุณภาพ ครบรอบการก่อตั้งก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของสโมสรลูกเสือคุณภาพ คณะกรรมการบริหารสโมสรลูกเสือคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “QSC FUN RUN #1” ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จัดตั้งเป็นทุนในการจัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดนนทบุรีและใกล้เคียง

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน รู้จักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. เพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 600 คน มาจากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ทุกสังกัด, เยาวชน นักเรียน นักศึกษา , ประชาชน ทั่วไป

วันที่วิ่ง วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 04.00 – 09.00 น.

สถานที่และเส้นทางวิ่ง บริเวณจุดกลับรถ ใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ฝั่งบางศรีเมือง วิ่งขึ้นบนสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ลงสะพานซ้ายโรงเรียนศรีบุณยานนท์ หน้าวัดท้ายเมือง (3 km.) และไปจุดกลับตัวหน้าวัดกลาง บางซื่อ (หรือหน้าโรงสีข้าว) แล้ววิ่งขึ้นสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ พื้นที่ในระยะทาง 5 กิโลเมตร ลงสะพานเลี้ยวกลับถึงจุดสิ้นสุดใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ฝั่งบางศรีเมือง

ประเภทการสมัครและค่าสมัคร

Standard : Fun Run 5 Km ราคา 499 บาท ได้รับเสื้อวิ่ง เหรียญ บิบ

VIP : Fun Run 5 Km ราคา 2,000 บาท ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เสื้อวิ่ง เหรียญ บิบ

การ Cut Off เวลาที่กำหนด Fun Run ระยะทาง 5 กม. Cut Off 1 ชั่วโมง

วันและเวลาการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ผ่าน Google Form และหรือทาง FB page : สโมสรลูกเสือคุณภาพ สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566 หรือเมื่อผู้สมัครวิ่งครบเต็มตามจำนวน 600 คน

วิธีการชำระเงิน โดยผู้สมัครโอนเงิน : ชื่อบัญชีกิจกรรมสโมสรลูกเสือคุณภาพ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา งามวงศ์วาน  เลขบัญชี 388 – 238158 – 1

รายการของที่ได้รับในการสมัคร

– VIP (เสื้อวิ่งVIP+บิบ(BIB)+เหรียญ) ทุกคนที่เข้าเส้นชัยจะได้รับ เหรียญที่ระลึก พร้อมโล่เกียรติคุณ

– Overall (เสื้อวิ่ง+บิบ(BIB)+เหรียญ) ทุกคนที่เข้าเส้นชัยจะได้รับ เหรียญที่ระลึก

การรับเสื้อ หรือ บิบ (BIB) วิ่ง บริเวณริมฝั่งใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ฝั่งบางศรีเมือง

1. รับก่อนวันวิ่งวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30-16.00 น. พร้อมบัตรประชาชน และเลขรหัสที่สมัคร

1.1 กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรประชาชนของผู้ฝาก พร้อมเขียนมอบให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน

1.2 กรณีสมัครแบบกลุ่ม / ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม/ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม/ชมรม

2. รับหน้างานวันวิ่งวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 03.30-05.00 น.พร้อมบัตรประชาชน และเลขรหัสที่สมัคร

ประเภทการแข่งขัน

– เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร FUN RUN Overall

– ถ้วยรางวัล :

– รางวัลถ้วย ประเภท Overall อันดับที่ 1 ชาย 1 รางวัล

– รางวัลถ้วย ประเภท Overall อันดับที่ 1 หญิง 1 รางวัล

– รางวัลแฟนซี 1 รางวัล

– รางวัล ทีม/ชมรมวิ่ง ที่ส่งผู้วิ่งมากที่สุด 1 รางวัล

รางวัลพิเศษ รางวัลเกมการละเล่น เมื่อผู้วิ่งเข้าร่วมกิจกรรมเกมการละเล่นและชนะตามกติกา หลังจากเสร็จสิ้น การเดิน-วิ่งการกุศล เรียบร้อยแล้ว

ติดต่อสอบถามข้อมูล Official FB page : สโมสรลูกเสือคุณภาพ นายสมโภชน์ เจริญขำ สโมสรลุกเสือคุณภาพ โทร. 0 617086611 , นายวสันต์ ด่านกิจเจริญ เลขาธิการสโมสร โทร. 0 819236078 , ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ สร้อยคำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรม โทร. 0 833106177

จัดโดย : สโมสรลูกเสือคุณภาพ จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน : สโมสรลูกเสือคุณภาพ เลขที่ 28/24 หมู่ 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 376 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน