ทร. จัดกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 วันที่ 27-28 มิ.ย.นี้ ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 200 ครั้ง

กองทัพเรือจัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 พ.ศ. 2566 เทิดพระเกียรติ องค์บิดาของทหารเรือไทย “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี” วันที่ 27-28 มิ.ย.นี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กองทัพเรือ จัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ.2566 เทิดพระเกียรติ องค์บิดาของทหารเรือไทย “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี” โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกิจการพลเรือน ในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมการจากการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

“การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต เป็นการบรรเลงเพลงโดย วงซิมโฟนีออเคสตร้า ดุริยางค์ราชนาวี ร่วมขับร้องโดยนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียง ซึ่งกองทัพเรือได้จัดให้มีขึ้นตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงมีพระราชปรารภกับผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น ให้กองทัพเรือจัดแสดงดนตรีโดย วงดุริยางค์ราชนาวี เพื่อเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทย และจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งกองทัพเรือก็ได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์ ตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “กาชาดคอนเสิร์ต” และได้จัดแสดงเป็นประจำทุกปี จะมีเว้นบ้างตามสถานการณ์ ที่ไม่เอื้ออำนวย โดยวงดุริยางค์ราชนาวี นับได้ว่าเป็นวงซิมโฟนีออเคสตร้าแนวคลาสสิคชั้นนำวงหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้มีโอกาสบรรเลงในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ

ในปี 2566 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์ โดยพระองค์ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง สามารถทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติทางทะเลได้อย่างดีตลอดมา ส่งผลให้กองทัพเรือไทย มีความทันสมัย มีมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศตราบจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ในด้านการดนตรี พระองค์ได้ทรงพระนิพนธ์เพลงที่มีเนื้อหาปลุกใจให้มีความรักชาติ กล้าหาญ ยอมสละชีวิตเพื่อชาติ โดยเพลงปลุกใจของพระองค์ นับว่าเป็นเพลงอมตะของทหารเรือ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นอมตะอยู่ในจิตใจของทหารเรือทุกนาย และต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างมิรู้ลืม โดยพร้อมใจกันถวายสมัญญานามพระองค์ท่านว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย” โดยในส่วน การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 49 ใช้ชื่อการแสดงว่า “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี” เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ที่ทรงเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้จากการบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย จะนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจการต่างๆ อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย โครงการศูนย์มะเร็งเต้านม กิจการอาสายุวกาชาดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิต เป็นต้น

สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 เทิดพระเกียรติองค์บิดาของทหารเรือไทย “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี” ในครั้งนี้ กองทัพเรือ โดย วง Symphony orchestra ดุริยางค์ราชนาวี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จะบรรเลงเพลงคลาสสิค และเพลงร่วมสมัย ขับรองโดยนักร้องรับเชิญ อาทิ ธงไชย แมคอินไตย์ สหรัถ สังคปรีชา ปิยนุช เสือจงพรู (จิ๋ว เดอะสตาร์/ จิ๋ว นิวจิ๋ว) กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The voice) กรกันต์ สุทธิโกเศศ สรวีย์ ธนพูนหิรัญ (ผิงผิง Golden song season 2) และ วศิน พรพงศา (วิน Golden song season 3)  ร่วมด้วย นักร้องประสานเสียงดุริยางค์ราชนาวี ในวันอังคารที่ 27 และวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย   สามารถร่วมบริจาคเงินโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยธนชาติ บัญชีเลขที่ 115 – 1 – 07541 – 1 และ บัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 662 – 3 – 43960 – 9 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49” และ ส่งสำเนาใบโอนเงิน ไปที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร 024755557 หรือ LINE ID : FINN97531

ทั้งนี้ ผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ จากสภากาชาดไทย และกองทัพเรือ  นอกจากนั้น ใบเสร็จรับเงิน ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (ดูรายละเอียดได้ที่ facebook fanpage กองทัพเรือ royal thai navy และ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ โทร. 024755683

ด้าน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพเรือใช้สถานที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49 ปีพุทธศักราช 2566 ในครั้งนี้ โดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความพร้อมของสถานที่ในการจัดการแสดงดนตรีรูปแบบต่างๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งภายในและภายนอกหอประชุม สามารถรองรับการจัดงานได้อย่างสมพระเกียรติ และมีความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยินดีให้การสนับสนุนกองทัพเรือ และขอให้การจัดงานครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 200 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน