ปิดคอร์ส! หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 3

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 352 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.66 ณ ห้องรับรองเกษะโกมล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (ETC) รุ่นที่ 3 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 62 คน โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.เสวิตา ถิ่นสันติสุข, นายพรอรัญ สุวรรณพลาย, นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี, นายนที สิทธิประศาสน์, นายอาทิตย์ เวชกิจ, นายวิศรุต ดวงจินดา และ นายอนันต์ นิลมานนท์ ร่วมแสดงความยินดีผู้เข้าอบรมฯ

ด้าน ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า “การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 สืบเนื่องจาก สภาวะโลกร้อนที่ทำให้กติกาการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีผลให้ประเทศไทยต้องประกาศเจตนารมย์ อันสอดคล้องกับนานาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. 2065 การประกาศนี้ส่งผลต่อทั้งอุปสงค์ และอุปทาน ทางด้านพลังงาน ที่จำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานหลักจากฟอสซิล มาเป็นพลังงานสะอาด ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป”

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน มีภารกิจสำคัญ ในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ และเอกชน ในด้านพลังงานหมุนเวียน อีกทั้ง ส่งเสริมให้ภาคประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานหมุนเวียน ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล รวมถึง เผยแพร่ความรู้และแนวคิดในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ด้วยเจตนารมย์ข้างต้น จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่จะร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาทักษะ Upskill และ Reskill ดังเช่นที่ท่านได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ETC ในครั้งนี้” นายสุวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 352 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน