ผบ.ทร. มอบเครื่องหมายประมง-ความมั่นคงของชาติในทะเล แก่ผู้สนับสนุนกองทัพเรือ เหตุการณ์ รล.สุโขทัยอับปาง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 380 ครั้ง

วันนี้ (27 ก.พ.66) พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล และประกาศนียบัตรให้เป็นกิตติมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ ผู้ให้การสนับสนุนกองทัพเรือ จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัย อัปปาง จำนวน 43 คน ณ ห้องวุฒิชัยเฉลิมลาภ ชั้น 2 อาคารราชนาวิกสภา

จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัย ถูกพายุคลื่นลมแรงซัดจนเป็นเหตุให้เรืออับปางกลางทะเลบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือ โดยมีกำลังพลเสียชีวิตรวม 24 นาย สูญหาย 5 นาย ได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสนี้ กองทัพเรือ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ มีดำริมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล และประกาศนียบัตร ให้เป็นกิตติมศักดิ์จากผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 43 คนดังนี้

1. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. พลตรี เสนีย์ ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44

3. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

4. นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

5. พันเอก พสิษฐ์ ชาญเลขา รองผู้อำนวยการ กอ.รมน. จังหวัดชุมพร

6. พันตำรวจเอก สถิต คงเนียม ผู้กำกับ สถานีตำรวจภูธร.ปากน้ำชุมพร

7. พันตำรวจเอก วิษณุ สุระวดี ผู้กำกับ สถานีตำรวจภูธร ปากน้ำาหลังสวน

8. นาวาเอก เรืองฤทธิ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ ศรชล. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9. นาวาเอก ชำนาญ สอนแพง รองผู้อำนวยการ ศรชล. จังหวัดชุมพร

10. นายภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

11. นายประกิจ ทรัพย์พิพัฒนา สมาคมเฟรนด์ฟลายอิ้งคลับ

12. นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอ บางสะพาน

13. นายอนุภาส อื้อพรรณรังสี ประธานมูลนิธิสว่างราษฏร์ศรัทธาธรรมสถานบางสะพาน

14. นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

15. นายธนาวุฒิ ธนะไชย นายท่า บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

16. นายเล็ก แซ่เฮง ประธานมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด

17. นายพิชญ์ แซ่เฮง ผู้จัดการมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยอด

18. นายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน

19. นายนุรัตน์ ขาวสะอาด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน

20. นายสุวิทย์ คุ้มวงศ์ สบายดี บังกะโล สนับสนุนเรื่องที่พักให้กับญาติผู้ประสบภัย

21. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร

22. นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร

23. นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอเมืองชุมพร

24. นายสุนทร จอมเมือง นายอำเภอละแม

25. นายยุทธชัย จิตอารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร

26. แพทย์หญิง ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

27. นายพงษ์ศรันย์ รัตนพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

28. นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

29. นางสาวราตรี จันทรัตน์ ประมงอำเภอละแม

30. นายภาสกร นบนอบ นายด่านตรวจประมงชุมพร

31. นายศักดิ์นรินทร์ อินทร์ช่วย กู้ภัยสายชล

32. นางชงโค นิลสถิต นายกสมาคมประมงปะทิวคลองบางสน

33. จ่าเอก ประกาศิต บัวใช ผู้บังคับการเรือเดินทะเล ภัทรวาริน 88

34. นายพงศ์จักร ขาวสะอาด เรือพงส์จักรวารี 8

35. นายบุญจริง เรืองศิลป์ ชาวประมงละแม

36. นายจอม พังงา ชาวประมงละแม

37. .นายธานี แก่งแก้ว ชาวประมงละแม

38. นางช่อเพชร พังงา ชาวประมงละแม

39. นายแพทย์มรรษยุว์ อิงคภาสกร นายแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเลโรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

40. นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

41. นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

42. นางสาวญาดาวดี มีเพียร หัวหน้าอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาประจำเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

43. นายสาธิต ตันติกฤตยา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนั้น กองทัพเรือ โดยศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ทสปช.) เขตทัพเรือภาค 1 และ 2 จะดำเนินการมอบเครื่องหมายดังกล่าว ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกองทัพเรือรายอื่น ๆ จำนวน 1,365 คน แยกเป็น ศูนย์ ทสปช. ในทะเล ทรภ.1 จำนวน 1,052 คน และ ทสปช. ในทะเล ทรภ.2 จำนวน 313 คน ต่อไป (รายละเอียดตามผนวก) รายชื่อผู้ให้การสนับสนุน กองทัพเรือ จากเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัย อับปาง ที่ได้รับเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเลให้เป็นกิตติมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย ศูนย์ ทสปช. ในทะเลเขต ทรภ.1 – 2 จะดำเนินการจัดพิธีมอบเครื่องหมายดังกล่าว ตามความเหมาะสม จำนวน 1,365 คน ดังนี้

1. สมาคมเฟรนด์ฟลายอิ้งคลับ

2. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

3. จนท.ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน

4. สมาคมชาวประมงบางสะพาน

5. มูลนิธิสว่างเมธี สามร้อยยอด

6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง

7. มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน

8. บริษัทท่าเรือประจวบ

9. ตำรวจน้ำบางสะพาน

10. ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน

11. โรงแรมเดอะวิน โฮเต็ล

12. โรงแรมสบายดีบังกะโล

13. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล บางสะพาน

14. กองบิน 5

15. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147

16. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี

17. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

18. ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

19. บริษัท ลมสิงขร จำกัด

20. มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ (กู้ภัยมังกรชลบุรี)

21. โรงพยาบาลบางสะพาน

22. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

23. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

24. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

25. สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน

26. สมาคมอยุธยารวมใจ (กู้ภัยอยุธยา)

27. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์

28. สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ

29. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรูด

30. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

31. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน

32. สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

33. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล อ่าวน้อย

34. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

35. องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

36. องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

37. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดชุมพร

38. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดชุมพร

39. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดชุมพร

40. มณฑลทหารบกที่ 44

41. กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25

42. กอ.รมน. จังหวัดชุมพร

43. ตำรวจน้ำ จังหวัดชุมพร

44. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล จังหวัดชุมพร

45. ด่านตรวจประมง จังหวัดชุมพร (PIPO ชุมพร และ PIPO หลังสวน)

46. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร

47. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดชุมพร

48. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

49. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชุมพร 2 (เสียบญวน)

50. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชุมพร 3 (วิสัย)

51. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชุมพร 1 (ยายไย)

52. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชุมพร 5 (อุชาน)

53. สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดชุมพร

54. กู้ภัยทางทะเล ปากน้ำชุมพร

55. อาสากู้ภัยมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์

56. กู้ภัยทางน้ำ องค์การบริหารส่วน ตำบลสะพลี

57. สมาคมเรือปะทิวคลองบางสน

58. หน่วยกู้ชีพกู้ภัยปะทิวสมาคมนักข่าว จังหวัดชุมพร

59. อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

60. โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

61. อำเภอสวี

62. ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดชุมพร

63. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

64. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

65. มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์สายชลเขตสวี

66. มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ (กู้ภัยสายชลชุมพร)

67. อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

68. สถานีตำรวจภูธรปากตะโก

69. อำเภอหลังสวน

70. อำเภอละแม

71. มูลนิธิเพชรเกษม ชุมพร

72. มูลนิธิรักศีลธรรมปากน้ำชุมพร

73. สถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวน

74. สถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพร

75. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร

76. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

77. เรือเดินทะเล ภัทรวาริน 88

78. ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศรชล.ภาค 2/ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

79. ชุดค้นหา เกาะเต่า

80. ชุดค้นหา อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง

81. ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไชยา

82. ชุดเดินเท้าหาดสวรรค์ ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

83. ชุดเดินเท้าหาดนางลอย ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

84. ชุดเดินเท้าหาดคันธุลี ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

85. ชุดเดินเท้าหาดสวรรค์ ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

86. ทีมค้นหา พื้นที่ เกาะพะงัน ทีมอุปกรณ์พิเศษ

87. ทีมเจ็ทสกี

88. ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

89. หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะเต่า

90. ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

91. ผู้นำท้องถิ่น

92. ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเกาะเต่า

93. โรงเรียนบ้านเกาะเต่า

94. สภ.เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 380 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน