ศาลอาญาคดีทุจรติฯ ยกฟ้อง ปตท. คืนทรัพย์สินให้คลัง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 70 ครั้ง

ศาลอาญาคดีทุจรติฯ ยกฟ้อง ปตท. คืนทรัพย์สินให้คลัง

          วันนี้ (26 ม.ค.66) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤตมิชอบกลาง อ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อท 127/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 227/2561 ระหว่าง มูลนิธิ เพื่อผู้บริโภค โจทก์ นายพรชัย รุจิประภา ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน จำเลย ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ

          โจทก์ฟ้องสรุปได้ว่า จำเลยทั้ง 7 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยไม่ดำเนินการให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คืนทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลังหรือกรมธนารักษ์ ให้ครบถ้วนเป็นเหตุให้รัฐเสียหาย

          ศาลได้ทำการไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า ตามทางไต่สวนไม่อาจรับฟังได้ อย่างแน่ชัดว่า ทรัพย์สินใดบ้างที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังคืนให้ไม่ครบ ซึ่งโจทก์ต้องมีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาให้ศาลทำการไต่สวนหรือมิฉะนั้นโจทก์ต้องชี้ช่องพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังคืนทรัพย์สินให้ไม่ครบถ้วน แต่ตามทางไต่สวนยังไม่อาจ รับฟังได้ว่า มีทรัพย์สินใดบ้างที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังคืนให้ไม่ครบถ้วน ส่วนรายงานของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่โจทก์อ้างว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังคืนทรัพย์ให้ไม่ครบถ้วนนั้น ทางไต่สวนปรากฏคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งครบถ้วนแล้ว อันหมายถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คืนทรัพย์สินไปครบถ้วนแล้ว โดยโจทก์ก็ไม่ได้โต้แย้งว่า คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดไม่ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ลำพังแต่เพียงรายงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพียงอย่างเดียวยังไม่อาจรับฟังได้ อย่างแน่ชัดว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังคืนทรัพย์สินให้ไม่ครบถ้วน และจำเลยทั้ง 7 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ดำเนินการเพื่อให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการคืนทรัพย์สินให้ครบถ้วน คดีโจทก์จึงไม่มีมูลเพียงพอที่ศาลจะรับคดีไว้พิจารณาดำเนินการต่อไปได้ พิพากษายกฟ้อง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 70 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน