สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเสริมทักษะพื้นฐานให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจการแผ่นดิน “สร้างเสริมทักษะ สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 74 ครั้ง

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ประชุมร่วมกับ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และนายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ซึ่งการประชุมเกี่ยวกับโครงการเสริมทักษะพื้นฐานให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจการแผ่นดิน โดยจะเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เสริมทักษะให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหัวข้อด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ งานพื้นฐานการบริการดูแลรักษาเครื่องยนต์ พื้นฐานงานประปา พื้นฐานงานไฟฟ้า พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และการดูแลควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องประชุม ซึ่งรูปแบบจัดการเรียนการสอนจะใช้การผสมผสาน (ไฮบริด) ระหว่างความรู้และทักษะการทำงานจริง ภาคทฤษฎีเรียนรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และมีการฝึกปฏิบัติจริงจำนวน 30 ชั่วโมง จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในการนี้นับว่าเป็นความร่วมมือในการที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคล ยกระดับฝีมือของพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจการแผ่นดิน สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในด้านการบริการวิชาการ และวิชาชีพสู่สังคม

ด้านนายอรรถการ ตฤษณารังสี ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังเสริมข้อมูลว่า โครงการลักษณะนี้ในอนาคตจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนที่จะส่งเสริม สนับสนุน Up Skill / Re Skill ให้บุคลากรในสังกัดมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นบุคลากรผู้มี Multi Skill มีอาชีพที่หลากหลาย เป็นบุคคลมีคุณภาพในสังคม สอดคล้องกับการจัด Credit Bank เพื่อขอเทียบโอนวุฒิการศึกษา หรือตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในอนาคตได้ และได้รับการชื่นชมจากประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นการส่งเสริมสมรรถนะให้คนในองค์กรมีความรู้ ความสามารถมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำอาชีพเสริมหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีด้วย อีกทั้งพนักงานงาน เจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมอบรมก็มีความต้องการในการพัฒนาตัวเองอยู่แล้วจึงคาดว่าโครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 74 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน