ตั้ง “วิทวัส ชัยภาคภูมิ” นั่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 190 ครั้ง

สภาสถาบันพระปกเกล้า มีมติแต่งตั้งให้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คนที่ 4 ต่อจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เริ่มปฏิบัติงานกับสถาบันพระปกเกล้าในตำแหน่งผู้อานวยการ สำนักงานเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ในระหว่างปี 2554 – 2565 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 สภาสถาบันพระปกเกล้าได้มีมติแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสถาบัน พระปกเกล้า ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มีความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารอย่างรอบด้าน มุ่งมั่นที่จะนำสถาบันพระปกเกล้าให้เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำ

ด้วยวิสัยทัศน์ “สานต่อนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้าให้เป็นสถาบันวิชาการ ชั้นนำ ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยเน้นการ พัฒนาความเข้มแข็งภาคประชาสังคมและเยาวชนให้มีความเป็นพลเมือง เพื่อความยั่งยืนใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 190 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน