ทร. จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ยิงสลุตเทิดเกียรติ 19 นัด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 860 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.65 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านเก่า) ได้ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้แก่ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านใหม่) ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี

ในการนี้กองทหารเกียรติยศได้ทำการยิงสลุต จำนวน 19 นัด บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ ภายในพระราชวังเดิม เพื่อเทิดเกียรติ ให้แก่ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ก่อนที่จะอำลาชีวิตการรับราชการ ทั้งนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 55 ในขณะที่ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 56 แห่งราชนาวีไทย

โอกาสนี้ พลเรือเอก เชิงชาย ฯ ได้กล่าวเทิดเกียรติ พลเรือเอก สมประสงค์ ฯ ว่า “นับตั้งแต่ท่านได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือในพุทธศักราช 2527 นายทหารเรือรุ่นพี่ เพื่อน ตลอดจนรุ่นน้อง ที่ได้เคยปฏิบัติงานร่วมกับท่าน ต่างยอมรับในความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และสติปัญญา ท่านจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในทุกระดับชั้น ครั้นเมื่อมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการสูงขึ้น จนเป็นผู้นำของกองทัพเรือ ท่านก็ยังคงปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มชีวิตราชการอย่างมุ่งมั่น สร้างความดีและทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติเป็นอเนกประการ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังสติปัญญา ปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับกองทัพเรือ ยึดมั่นในการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นผลให้กองทัพเรือเป็นกองทัพที่สง่างาม มีคุณค่ายิ่ง สามารถพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง”

จากนั้น พลเรือเอก สมประสงค์ ฯ ได้กล่าวในการมอบการบังคับบัญชาให้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ท่านใหม่ ว่า “วันนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ ผมได้กลับมายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ แต่เป็นวันที่ผมจะต้องพ้นจากหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือไปตามวาระ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของกองทัพเรือ ทั้งในด้านการป้องกันประเทศ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการถวายความปลอดภัยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งแม้ว่างบประมาณในส่วนของกองทัพเรือจะถูกปรับลดลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์โลก ข้าราชการกองทัพเรือทุกนายยังคงร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ผมขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการ ทหาร พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกคน ทุกหน่วย ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่ได้ตั้งไว้ การปฏิบัติเหล่านี้ล้วนเป็นผลให้กองทัพเรือดำรงอยู่ได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ได้รับการยกย่องดังเช่นที่บรรพบุรุษทหารเรือได้สร้างไว้ในอดีต และเป็นกองทัพที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง แม้ว่าผมจะต้องจากกองทัพเรือไปตามวาระ แต่ความภาคภูมิใจ ความประทับใจ และความทรงจำตลอดเวลากว่า 40 ปีในกองทัพเรือจะยังคงอยู่ในใจผมตลอดไป”

สำหรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านใหม่) พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต ผมมีความมั่นใจว่า พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ จะนำกองทัพเรือก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสง่างามเต็มภาคภูมิสืบต่อไป

สำหรับ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ จบการศึกษาจาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รุ่นที่ 50 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 79 (หัวหน้านักเรียน) หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 55 (จบการศึกษาลำดับที่ 1) วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 41 (ประธานรุ่น วทร.41) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ คือ ผู้บังคับการเรือหลวงคำรณสินธุ์ ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงวอชิงตันดีซี ผู้อำนวยการกองการฝึก กรมยุทธการทหารเรือ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ เสนาธิการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ รองเจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 860 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน