ผู้แทนผบ.ทร. ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระพรหมวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 844 ครั้ง

วันนี้ (6 ก.ย.65) พล.ร.ท.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ น้อมถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระพรหมวัชรเมธี ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โอกาสนี้ กองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกในบริเวณพิธีและการจราจรในบริเวณงาน

วันที่ 6 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันมงคลที่ ศิษย์ยานุศิษย์ผู้ใกล้ชิดและญาติโยมผู้เลื่อมใสจะร่วมมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคลถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 ถือเป็นปีมงคลที่พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรเมธี มีพรรษาครบ 79 ปี เหล่าศิษย์ยานุศิษย์จึงได้ให้มีพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรในพระอารามจำนวน 111 รูป พิธีบวงสรวงบริเวณด้านหน้าพระพุทธปรางค์ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายบูรพาจารย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคล 79 ปี และ พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 79 ปี

สำหรับ วัดอรุณราชวราราม และ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ กองบัญชาการกองทัพเรือ กองทัพเรือ มีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี กล่าวคือ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังเดิมขึ้นในปี พ.ศ 2310 ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) และวัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) โดยได้ขยายเขตพระราชฐาน จนวัดแจ้ง เป็นวัดภายในพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่อัญเชิญมาจากกรุงเวียงจันทน์ ก่อนที่จะย้ายไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในคราวสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้นเป็นราชธานี โดยต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ จนกระทั่งโรงเรียนนายเรือได้ย้ายออกไป กองทัพเรือ จึงใช้เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือตราบจนปัจจุบัน

ความผูกพันระหว่าง กองทัพเรือ วัดอรุณราชวราราม รวมถึงชุมชนในพื้นที่ นับได้ว่ามีมาอย่างยาวนาน โดยกองทัพเรือ ได้น้อมนำ หัวใจหลักพัฒนาชุมชน บ้าน – วัด – โรงเรียน (บวร) ตามแนวราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเป็นแกนหลัก ในการพัฒนาชุมชน เพื่อยกระดับและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงให้การสนับสนุนการดำเนินตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในบริเวณวัดและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ การจัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใส รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อน พลิกฟื้นชีวิตคลอง รวมถึงแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและกำจัดขยะในลำคลอง เป็นต้น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 844 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน