ผบ.ทร. เยี่ยมอำลา นรข.หนองคาย ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 730 ครั้ง

วันนี้ (26 ส.ค.65) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยมี พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ผบ.นรข.) ตลอดจนผู้บังคับบัญชากำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งให้โอวาทและชื่นชมกำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเทจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและมีผลการปฏิบัติที่สำคัญอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเพื่อรับทราบถึง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ฝากข้อความไปยังกำลังพลทุกนาย โดยมีความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ผมขอฝากให้ท่านทั้งหลายเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีกับพี่น้องประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ กระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้น และที่สำคัญอย่างยิ่ง ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษากองทัพเรือของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นรากฐานเนื้อแท้ที่ก่อร่างสร้างความเป็นชาติ และยังคงอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยอย่างมีนัยยะสำคัญตราบจนปัจจุบัน ความมั่นคงเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะร่วมกันทำนุบำรุงให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อให้ประเทศชาติของเรายังดำรงมั่นคงและเจริญงอกงามสืบต่อจนถึงลูกหลานตลอดไป”

สำหรับ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความสงบ การป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมืองตลอดแนวฝั่งแม่น้ำโขง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการตามริมฝั่งแม่น้ำโขงครอบคลุม 8 จังหวัด คือ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี เป็นระยะทางทั้งสิ้น 928 กิโลเมตร และแบ่งความรับผิดชอบเป็น นรข.เขต 4 เขต ดังนี้ 1.นรข.เขตเชียงราย 2.นรข.เขตหนองคาย 3.นรข.เขตนครพนม 4.นรข.เขตอุบลราชธานี มีสถานีเรือทั้งสิ้น 14 สถานีเรือ และ 1 หน่วยเรือ โดยในรอบปีที่ผ่านมา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้มีผลงานดีเยี่ยมในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง โดยได้ตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้กว่า 42 ล้านเม็ด รวมถึงการระดมจับกุมยาอี ยาไอซ์ กัญชาผิดกฎหมาย เป็นจำนวนมาก และจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายได้ถึง 292 คน สามารถสกัดกั้นและกวาดล้างกระบวนการค้ายาเสพติดให้โทษบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่เพียงในพื้นที่ ยังรวมถึงคนไทยทั้งประเทศอีกด้วย

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ได้มุ่งเน้นการพัฒนากองทัพเรือ ให้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นให้กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น นำพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า โดยเน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วย ต้องดูแลหน่วยและสวัสดิการ กำลังพลชั้นผู้น้อย ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กองทัพเรือไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ที่ว่า “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 730 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน