ผบ.ทร. เข้าร่วมประชุม ผบ.ทร.อาเซียน กระชับสัมพันธ์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 604 ครั้ง

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. และคณะ เข้าร่วมการประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 16 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในห้วง 21-23 สิงหาคม 2565 ตามคำเชิญ ของ ทร.อินโดนีเซีย เจ้าภาพ

โดยในการประชุม ได้มีการบรรยายสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค ซึ่งจากสถิติเห็นได้ชัดว่าภัยคุกคามทางทะเลมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผบ.ทร.ประเทศต่างๆ ซึ่งในภาพรวม เห็นว่า กองทัพเรืออาเซียน ควรจะมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการนี้ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่างๆ ในรอบปี รวมถึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำ Road map ทร.อาเซียนในวงรอบ 8 ปี (ปี 67-75) เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรง ของกองทัพเรืออาเซียนในอนาคต อย่างต่อเนื่อง

การประชุมในครั้งนี้ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายจากภัยคุกคามทางทะเล และอิทธิพลของประเทศต่างๆ ต่ออาเซียน และเน้นย้ำ การสร้างความเข้มแข็ง ในกรอบของการไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Mutual thrust) บนผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) และ การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน (Mutual respect) และเน้นย้ำว่า “จะไม่มีชาติใดปลอดภัย หากมีชาติใดชาติหนึ่งไม่ปลอดภัย”

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผบ.ทร.ได้หารือ ทวิภาคี กับ ผบ.ทร.ประเทศต่างๆ อีกด้วย ซึ่งในภาพรวมในปีงป.65 นี้ ผบ.ทร.ได้มีการหารือทวิภาคีกับ ผบ.ทร.อาเซียน ครบทุกประเทศแล้ว โดยในภาพรวม ทร.อาเซียนเห็นพ้องต้องกันในการที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ ทั้งในเรื่องการเยี่ยมเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง การเยี่ยมเยือนของเรือรบ การฝึก รวมถึง การปฏิสัมพันธ์ของกำลังพลในทุกระดับ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรืออาเซียนต่อไป

ในการนี้ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ ภรรยา ผบ.ทร.อาเซียน ตามคำเชิญของเจ้าภาพ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกด้วย

ซึ่งในภาพรวมนับได้ว่า การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะในแง่ของการร่วมกันกำหนดอนาคตของกองทัพเรืออาเซียน และการปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งจะนำไปสู่การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของกองทัพเรือประเทศต่างๆ ในอาเซียน

ทั้งนี้ในการ ประชุม ผบ.ทร. อาเซียนครั้งต่อไป มีกำหนดจัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ในห้วงเดือน พ.ค. 66 โดยจะมีการฝึกพหุภาคี ทร.อาเซียน (AMNEX) และการสวนสนามทางเรือร่วมด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 604 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน