ส่องภารกิจซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ยกระดับการศึกษาผ่าน “ศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยว” การเรียนรู้ยุคใหม่ที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำรา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1753 ครั้ง

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในลิสที่ได้รับการจัดอับดับจากนักเดินทางทุกมุมโลกให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้วยเหตุผลนานาประการที่ต่างชาติชอบเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นอาหาร เทศกาลต่างๆ วัฒนธรรมที่งดงาม นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวยังเป็นฮีโร่ที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทย ที่สามารถกระตุ้น และกระจายรายได้ไปในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจขนส่ง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพภาคการท่องเที่ยวให้สามารถเป็นฮีโร่ตัวจริงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน จะต้องสร้างเยาวชนให้มีศักยภาพเพื่อการเติบโตในระยะยาว

โครงการศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยว โรงเรียนวัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ในกว่า 500 โรงเรียนที่ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่นให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และร่วมยกระดับการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Education for better life) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการท่องเที่ยวแบบครบวงจร และได้รับการคัดเลือกให้เป็น CP ALL School Model หรือโรงเรียนต้นแบบเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา

โดยนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสฝึกทักษะอาชีพประกอบไปด้วย 9 ฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานนวดฝ่าเท้า Foot massage, ฐานผ้ามัดย้อม Tie dye, ฐานมัคคุเทศก์น้อย Junior Tourist Guide โดยนักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ลงพื้นที่ชุมชน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยวในโรงเรียน, ฐานน้ำดื่มสมุนไพร Herbal juice, ฐานไข่เค็ม Salt egg, ฐานขนมไทย Thai dessert, ฐานอังกะลุง Angklung, ฐานกลองยาว TOM – TOM และฐานมโนราห์ Manora โดยโรงเรียนได้บรรจุ 9 ฐานอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรในรายวิชา แนวทางการสอนในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียน เลือกเข้าร่วมตามความสนใจและความถนัด โดยสอนแบบเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center Learning)

นางสุชัญญา แพเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรณาราม กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งไปสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ จึงมีความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยว บริการแก่ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศ จึงขอขอบคุณซีพี ออลล์ ที่ได้มอบโอกาสที่ดีที่สุดให้แก่โรงเรียน ในการสนับสนุนงบประมาณสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียนในหลายมิติ 

“นักเรียนได้ฝึกอาชีพผ่าน 9 ฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) จนสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายและนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งนักเรียนยังมีโอกาสสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมภาคใต้ผ่านรำมโนราห์ กลองยาว ผ้ามัดย้อม อังกะลุง ถือเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้แบบครบวงจร” นางสุชัญญากล่าว

ด้าน นางสาวอัญชลี นากทองแก้ว ผู้นำรุ่นใหม่ บมจ.ซีพี ออลล์ หรือ School Partner (SP) กล่าวด้วยความรู้สึกประทับใจว่า ที่ผ่านมาคอยให้คำแนะนำด้านต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับโรงเรียน เพราะจากการสำรวจพบว่าปัจจุบันเด็กๆ บางส่วนจบออกไปเขาไม่รู้จะทำอะไร หรือไม่รู้ว่าจะไปเรียนต่อด้านไหน จึงคิดโครงการที่ปูพื้นฐานอาชีพให้นักเรียนตั้งแต่ระดับต้นๆ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า เขาสามารถแตกยอดปรับใช้ความรู้จากตรงนี้ได้  รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้พวกเขามีทักษะติดตัวในด้านต่างๆ เพื่อที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความรู้ ความสามารถ

ทั้งนี้ เด็กชายจักรภัทร พรหมทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้อธิบายถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ว่า โครงการนี้ทำให้ตนเองและเพื่อนๆ ได้ลงมือปฎิบัติในการเรียนรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้า ขายสินค้าที่ร่วมกันทำได้แก่ขนมไทย ผ้ามัดย้อม น้ำสมุนไพร ไข่เค็ม นอกจากนี้ยังได้นำความรู้ ความสามารถไปบริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นเช่น รำมโนราห์ รำกลองยาว อังกะลุง นวดฝ่าเท้า รวมถึงงานมัคคุเทศก์น้อย จึงอยากให้เพื่อนๆ ผู้ปกครอง และคนในชุมชนมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนกันเยอะๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและสร้างรายได้ให้กับนักเรียนทุกคน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 44 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนโครงการตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” วางเป้าดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED 5 เฟส จำนวนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1753 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน