“กรมราชทัณฑ์” คว้ารางวัลที่ 1 “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” กระทรวงยุติธรรม ปี 65

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1065 ครั้ง

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ กรมราชทัณฑ์ คว้ารางวัลที่ 1 ในการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ของกระทรวงยุติธรรม จากทั้งหมด 12 หน่วยงาน โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ซึ่งกรมราชทัณฑ์ดำเนินการทั้งหมด 14 กิจกรรม รองรับการไปสู่คุณธรรมเป้าหมายพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เห็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุด ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม         

จากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              เข้าร่วมการประชุมในฐานะอนุกรรมการพิจารณาผลการประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565) ด้วยวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานในการดำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรมตามหลักศาสนา นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม” ทั้งนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จะได้กำหนดพิธีการมอบโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากนายกรัฐมนตรีต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1065 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน