ผบ.ทร. ประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ผู้กระทำความดีความชอบแก่กองทัพเรือ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 700 ครั้ง

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบแก่กองทัพเรือ จำนวน 47 ราย

วันนี้ (20 พ.ค.65) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ และผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ทุกชั้นตรา ไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติตามขั้นตอนการปฏิบัติของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว นั้น

กองทัพเรือ จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีผู้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ โดยการเสนอชื่อจากกองทัพเรือ จำนวนทั้งสิ้น 47 ราย แยกเป็น ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 ราย ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 2 ราย ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 8 ราย และ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 36 ราย ซึ่งเป็นผู้กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยการบริจาคเงิน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลในสังกัด กรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นับเป็นความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 700 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน