ส.เรือใบ วางแผนเตรียมส่งนักกีฬา ลุยศึกใหญ่ต่างประเทศ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 161695 ครั้ง

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร บก.ทร.5 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี อุปนายกสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุม ในขณะที่ สโมสรสมาชิก สมาชิก ผู้แทนผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย และนักกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พล.ร.ท.อะดุง พันธุ์เอี่ยม เลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมในวันนี้มีหัวข้อการประชุมที่สำคัญ คือ ผลการดำเนินงานในปี 2564 และแผนการดำเนินงานในปี 2565 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดส่งนักกีฬาเรือใบเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ โดยในปี 2564 นักกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย จากการแข่งขันในหลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการ MUSSANAH OPEN CHAMPIONSHIP 2021 Asia & Africa Olympic Qualifier โดยสามารถทำผลงานได้ 1 เหรียญทองแดง ในประเภท Laser Standard รายการ  Optimist World Championship 2021 ทำผลงานได้ 1 เหรียญเงิน ในประเภททีม การแข่งขันรายการ 2021 Optimist Asian & Oceanian Championship ทำผลงานได้ 1 เหรียญทอง ในประเภทบุคคลชาย 1 เหรียญทอง ในประเภทบุคคลหญิง และ 1 เหรียญทอง ประเภททีม รวมถึงในมหกรรมกีฬา โอลิมปิก 2020 โดย กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม ตัวแทนนักแล่นใบทีมชาติไทย ซึ่งสามารถทำผลงานได้ในลำดับที่ 38

สำหรับในปี 2565 นี้ ทาง สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ได้วางแผนการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในรายการที่สำคัญ ได้แก่ การแข่งเรือใบรายการ Optimist World Championship ที่ประเทศตุรกี ในเดือนกรกฏาคม 2565 การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่าง 10 – 25 กันยายน 2565 การแข่งขันเพื่อคัดเลือกไปเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส รวมถึงการแข่งขันในระดับชิงแชมป์โลก และชิงแชมป์เอเชียในรายการต่าง ๆ

ในส่วนของการจัดการแข่งขันที่สำคัญ ของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในปี 2565 นอกเหนือจากการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และ การแข่งขันเรือใบข้ามอ่าว ชิงรางวัลหางเสือเรือเวคา ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไป  ประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบรายการสัตหีบ รีกัตต้า ในราวเดือนกันยายน 2565 และ การแข่งขันเรือใบเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในราวเดือนธันวาคม 2565

โอกาสนี้ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. บริหารจัดการสมาคมฯ ให้ประสบความสำเร็จด้วยความยุติธรรม โปร่งใส เป็นกลาง ซื่อตรง ตรงไปตรงมา เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของสมาคมฯ

2. สร้างและพัฒนานักกีฬาเรือใบให้ประสบความสำเร็จก้าวสู่ระดับโลก และระดับนานาชาติ แบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ

กลุ่มเป้าหมายแรก กีฬาเรือใบสำหรับทุกคน ต้องส่งเสริมให้เยาวชนและคนในประเทศสามารถเข้าถึงกีฬาเรือใบได้ เพื่อสร้างฐานกีฬาเรือใบให้กว้างขวาง

กลุ่มเป้าหมายที่สอง มุ่งเน้นการสร้างนักกีฬาอาชีพโดยพัฒนาขีดความสามรถในทุก ๆ ด้าน เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬา และในรายการระดับโลก

3. สร้างและพัฒนาบุคลากรกีฬาเรือใบให้มีคุณภาพ โดยจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน นายสนามแข่งขัน เจ้าหน้าที่สนาม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด้านอื่น ๆ ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดการแข่งขันและการสร้างนักกีฬา และการส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับการกีฬาแห่งประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาสมาคมให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

4. จัดการแข่งขันกีฬาเรือใบอย่างมีมาตรฐาน ทั้งในด้านระบบจัดการแข่งขัน บุคลากรกีฬาตลอดจนอุปกรณ์สำหรับจัดการแข่งขันต้องมีความพร้อมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญต้องจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามกฎกติกาสากล

5. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางกีฬาเรือใบอย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยต้องเป็นศูนย์ฝึกซ้อมเรือใบแบบครบวงจร พัฒนาศูนย์ฝึกซ้อมสาขาให้เข้มแข็ง และส่งเสริมให้สโมสรสมาชิกมีขีดความสามารถในการสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ให้กับสมาคมฯ ได้

นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกีฬาเรือใบและพัฒนานักแล่นใบ โดยเฉพาะการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้หันมาสนใจในกีฬาเรือใบ ที่สอนให้คนคิดเอง ทำเอง อันจะเป็นแนวทางในการปลูกฝังให้เยาวชนไทยเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพโดยอาศัยกีฬาเรือใบเป็นสื่อ ตามแนวทางจากพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความตอนหนึ่งว่า “เด็กไทยแล่นใบเป็น เด็กไทยใช้ชีวิตเป็น”

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนานักกีฬาเรือใบระหว่างสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ และ ปตท.สผ. ที่จะให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ อย่างต่อเนื่อง ปีละ 15 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อันจะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาเรือใบของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ทำการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติในต่างประเทศเพื่อเก็บคะแนนและทดสอบสนามรวมถึงให้ผู้ฝึกสอนต่างประเทศที่มีประสบการณ์มาแนะนำเทคนิคให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนไทย การจัดหาอุปกรณ์ใบเรือและเรือใบที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การสนับสนุนการจัดรายการนานาชาติสำคัญต่างๆ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 161695 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน