76 จังหวัด Kick Off พร้อมเปิดฝึกทักษะด้านอาชีพดีเดย์หลังสงกรานต์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1231 ครั้ง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปั้นเด็กกว่า 900 ชีวิต เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ ยกระดับหลีกคำว่า “ไร้” ผ่านโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) กำหนดเปิดฝึกทั่วประเทศเริ่ม 18 เมษา นี้

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ และอีกหลายหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 อย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ ได้แก่ การสำรวจหาเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ม.3 และเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการ กระบวนการกลางน้ำ ได้แก่ การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและสนับสนุนสงเคราะห์ระหว่างฝึกอบรม กระบวนการปลายน้ำ ได้แก่ การสำรวจและเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับเด็กที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้ปฏิทินการดำเนินงาน 12 ขั้นตอน ซึ่งขณะนี้ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศได้ดำเนินโครงการฯ มาถึงขั้นตอนที่ 8 การเปิดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ โดยแต่ละจังหวัดจะเริ่มเปิดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าฝึกอบรม จำนวน 837 คน

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ทุกจังหวัดได้เปิดหลักสูตรสาขาฝึกอบรมที่มีความหลากหลายทางอาชีพซึ่งเป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการสูง จำนวน 23 หลักสูตร อาทิ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบอาหารไทย ช่างสีรถยนต์ เป็นต้น ทุกหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และภาคปฏิบัติ(ฝึกงาน)ที่สถานประกอบกิจการในเครือข่าย ประมาณ 4-6 เดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการฝึกอบรมจะได้รับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองและการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตผ่านกิจกรรมนันทนาการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดด้วย

“ภายหลังจบการฝึกอบรมตามโครงการฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และสถานประกอบกิจการในจังหวัด จะร่วมกันหาตำแหน่งงานว่างที่มีความเหมาะสมตามหลักสูตรสาขาที่ฝึกอบรมรองรับนักเรียนที่จบการฝึกอบรมให้ทั้งในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจะช่วยประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับสถานประกอบกิจการถึงการจ้างแรงงานเด็กและการให้โอกาสเด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปี ได้ทำงานมีรายได้เพียงพอดูแลตนเองและครอบครัวเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1231 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน