“อธิบดีกรมคุก” ลงใต้ เร่งปรับปรุงคุกกระบี่ พร้อมตรวจเยี่ยมมอบนโยบายแก่เรือนจำ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 933 ครั้ง

“อธิบดีกรมราชทัณฑ์” ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงเรือนจำจังหวัดกระบี่ พร้อมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่เรือนจำจังหวัดพังงา เรือนจำจังหวัดระนอง เรือนจำชั่วคราวกระบี่น้อย และและเรือนจำชั่วคราวบางริ้น

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดกระบี่ เรือนจำชั่วคราวกระบี่น้อย เรือนจำจังหวัดพังงา เรือนจำจังหวัดระนอง และเรือนจำชั่วคราวบางริ้น ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 เพื่อมอบนโยบายและกำชับการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของกรมราชทัณฑ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ

โดยนายอายุตม์ฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการในเรือนจำทั้ง 5 แห่ง พร้อมกำชับให้ทุกเรือนจำดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของเรือนจำให้มั่นคงแข็งแรง โดยเฉพาะในผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการแยกกักโรคตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องตรวจสอบห้องแยกกักโรคให้มีความปลอดภัยไม่ให้เกิดการหลบหนีได้ รวมถึงการป้องกันโรคตามมาตรการอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจหาเชื้อในเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงานการกำจัดเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนจากสินค้าภายนอก รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างสม่ำเสมอ

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยังได้มอบนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง การดำเนินการตามโครงการพระราชทานฯ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รวมถึงการฝึกวิชาชีพด้านอื่น ๆ ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เรือนจำชั่วคราวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจร ทั้งการพัฒนาพื้นที่ให้สวยงาม ยกระดับการปลูกมะพร้าวที่เป็นผลผลิตหลักของเรือนจำ ตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงการแปรรูป และต่อยอดนำออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงงานด้านการฝึกวิชาชีพ เช่น การฝึกอาชีพแม่บ้าน การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยในส่วนงานด้านการจ้างงานผู้ต้องขัง จะต้องคำนึงถึงสัญญาการจ้างงานตามมาตรฐานแรงงานขั้นต่ำที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกเรือนจำ ปฏิบัติตามข้อสั่งการและนโยบายราชทัณฑ์ยุคใหม่ Next Normal ทั้ง 5 ด้าน โดยเฉพาะการดูแลผู้ต้องขังด้วยความเที่ยงตรง สุจริต และเป็นธรรม ห้ามมิให้เกิดการทุจริต พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “องค์กรสมรรถนะสูง ด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ บูรณาการ มาตรฐาน และนวัตกรรม” ตามวิสัยทัศน์ของกรมราชทัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ นายอายุตม์ ยังได้เข้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงเรือนจำจังหวัดกระบี่ภายหลังเกิดเหตุจลาจลขึ้น โดยได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงบริเวณภายในเรือนจำที่มีความเสียหายขึ้นใหม่ หลังจากที่มีการตรวจสอบพยานหลักฐานและการดำเนินการทางคดีเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้โดยเร็ว  

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 933 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน