ปธ.ศาลฎีกา แต่งตั้ง “สรวิศ ลิมปรังษี” นั่งโฆษกศาลยุติธรรมคนใหม่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1672 ครั้ง

ประธานศาลฎีกา แต่งตั้ง “นายสรวิศ ลิมปรังษี” เป็นโฆษกศาลยุติธรรม มีอำนาจในการให้ข่าวสารของศาลยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นโฆษกศาลยุติธรรม เพื่อให้มีอำนาจในการให้ข่าวและบริการข่าวสารต่าง ๆ ของศาลยุติธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาลยุติธรรม พ.ศ.2545 ข้อ 3 ได้แก่

1. ข่าวเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

2. ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของประธานศาลฎีกา

3. ข่าวศาลที่ต้องแถลงข้อเท็จจริงในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อไม่เกิดความเสียหายแก่ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

4. ข้อมูลและข่าวสารในลักษณะเชิงวิชาการ ซึ่งสมควรเผยแพร่แก่ประชาชน ตลอดจนข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการการข่าวสารของศาลยุติธรรม

ประวัติการศึกษาและอบรม

นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M. with distinction “Harlan Fiske Stone Scholar”) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับสูง Raul Wallengberg Institute, มหาวิทยาลัยลุนด์ ประเทศสวีเดน

หลักสูตร Essential Skills for Appellate and Trial Judges, National Judicial College ประเทศสหรัฐอเมริกา

– หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 108 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

– The Roles of Judges in Combating Trafficking in Human Being, Golda Muir Mount Camel Training Center เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล

ปัจจุบัน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ประวัติการทำงาน

ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแพ่ง

ผู้พิพากษาศาลแพ่ง

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1672 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน