มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาข้าวโพดเทียนพันธุ์ใหม่ “พันธุ์เทียนอยุธยา 60” เพิ่มรายได้เกษตรกร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 746 ครั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนที่มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช และนำไปส่งเสริมพัฒนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวโพดเทียนที่ดี สามารถปลูกข้าวโพดเทียนได้คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มและกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งขยายผลต่อไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ

รองศาสตราจารย์กิตติ กล่าวว่า ปัจจุบันพันธุ์ข้าวโพดที่เกษตรกรใช้ปลูกมีความอ่อนแอ ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่จำกัด ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ มีรายได้น้อยไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต ส่งผลให้พื้นที่การผลิตลดลง ขณะที่ตลาดยังมีความต้องการสูง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเทียนพันธุ์เทียนอยุธยา 60 ให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม ลักษณะเด่นของข้าวโพดเทียนพันธุ์อยุธยา 60 คือ ผลผลิตสูงปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ฝักเป็นทรงกระบอก เมล็ดเรียงกันเป็นแถวตรงสม่ำเสมอ ติดเมล็ดเต็มฝัก รสชาติเหนียวนุ่มและหวานเล็กน้อย เมื่อเกษตรกรนำไปปลูกทดแทนพันธุ์พื้นบ้านจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้ ซึ่งจะมีรายได้เพิ่มจากเดิม 2,500 บาท/ไร่ จากการปรับเปลี่ยนมาใช้พันธุ์เทียนอยุธยา 60 แล้วจะให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองร้อยละ 30

รองศาสตราจารย์กิตติ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อเนื่องได้อีก 2-3 ชั่วรุ่น ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายปลูก 200 ไร่/ปี สำหรับผู้สนใจพันธุ์ข้าวโพดเทียนอยุธยา 60 สามารถติดต่อได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ E-mail: kitti.b@rmutsb.ac.th หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 0 3570 9097

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 746 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน