นศ.มทรส.เจ๋ง สร้างหุ่นยนต์โต้ตอบ ช่วงรับนักศึกษาใหม่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 4572 ครั้ง

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะประธานคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยังอยู่ในระดับที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกด้าน โดยเฉพาะในบางพื้นที่อาจมีการจำกัดการเดินทาง แต่ต้องอยู่ในชุมชน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของ มทรส.ทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา, ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี, ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี ประกอบกับ มทรส.เน้นให้เจ้าหน้าที่ ทำงานที่บ้านตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

โดยขณะนี้ ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่จนถึง 11 มิถุนายน 2564 ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก

ทั้งนี้ได้รับแจ้งจาก ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม อาจารย์ประจำวิชาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ว่า นักศึกษาปีสุดท้าย นายวรดล ไววิทยะ และ นางสาวอุษณีย์ เทพณรงค์ ซึ่งมี ดร.บุญธิดา ชุนงาม อาจารย์ที่ปรึกษา ได้จัดทำปริญญานิพนธ์ เพื่อสร้างหุ่นยนต์ช่วยแชท โดยนำเทคโนโลยี ทางด้านปัญญาประดิษฐ์มาผสมผสานจัดทำเป็นตัวต้นแบบ โดยรูปแบบการทำงานของหุ่นยนต์นี้ช่วยแชทระบบการตอบโต้แบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดปัญหาการเข้าถึงข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างๆของ มทรส. โดยผู้ที่จะสอบถามข้อมูลไม่ต้องโทรศัพท์หรือเดินทางไปติดต่อสอบถามที่มหาวิทยาลัย แต่สามารถพิมพ์คำถามต่างๆ ตามแพลตฟอร์ม โซเซียล เช่น Line Facebook เป็นต้น จากนั้นเซ็ตบอทหรือหุ่นยนต์ก็จะสามารถประมวลคำถามและตอบกลับผู้ถามเสมือนได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งปริญญานิพนธ์นี้ ขณะนี้ได้นำมาใช้งานจริงในขณะนี้แล้วด้วย

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า ผลงานของนักศึกษาปีสุดท้ายครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนของ มทรส.ที่เน้นการปฏิบัติโดยมีระบบสหกิจศึกษา ที่เข้มแข็งและยังมีการเรียนภาคทฤษฎีที่เข้มข้น โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา สามารถตอบโจทย์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนที่สุด ที่กำหนดไว้ว่าเป็น “แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี” ควบคู่กับอัตลักษณ์นักศึกษาที่จะต้องเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” จึงมั่นใจว่า ผู้ที่เข้าเรียนใน มทรส. เมื่อจบการศึกษาแล้วจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ ได้อย่างมั่นคงด้วย

นายธีรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบ ChatBot การตอบคำถามอัตโนมัติ การรับสมัครนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ และจะขยายผลไปใช้ในคณะอื่นๆต่อไป ซึ่งเป็นผลงานนักศึกษา ช่วยแก้ปัญหาการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยสอบถาม https://www.facebook.com/edu.rmutsb

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 4572 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน