กรมคุ้มครองสิทธิฯ แก้ไขร่างกม.เยียวยาผู้เสียหาย-จำเลยคดีอาญา กรอบ 2 ขยาย 2 เพิ่ม 1 ลด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1487 ครั้ง

กรมคุ้มครองสิทธิฯ แก้ไขร่างกฎหมายช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย และจำเลยคดีอาญาตามกรอบ 2 ขยาย 2 เพิ่ม 1 ลด ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

จากกรณีที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายให้นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปรับปรุงแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่ 3 พ.ศ. …. เพื่อปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ เป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางผ่านเว็บไซต์ โดยล่าสุด ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิพากษ์ร่างกฎหมาย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบ Video Conference ไปยังทั่วประเทศ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 780 คน

โดย อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ มีกรอบแนวคิด 2 ขยาย 2 เพิ่ม 1 ลด โดยขยายการช่วยเหลือจำเลยในชั้นสอบสวนที่กฎหมายฉบับเดิมช่วยเหลือเฉพาะในชั้นพิจารณาคดี รวมถึงช่วยขยายระยะเวลาการยื่นคำขอ จาก 1 ปี เป็น 2 ปีเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบสิทธิเท่าที่ควร ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา มีประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อยื่นคำขอกว่า 1,190 ราย จึงได้ขยายระยะเวลาเพิ่มการช่วยเหลือผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนที่ไม่ได้กระทำความผิดยังเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกจับกุมดำเนินคดีควรได้รับการเยียวยาถือเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีในกฎหมายฉบับเดิม นอกจากนี้ ยังเพิ่มการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบให้กับประชาชนได้เข้าถึงการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และกระจายลงสู่จังหวัด เพื่อลดขั้นตอนการช่วยเหลือให้สั้นลง ไม่เพิ่มภาระให้ประชาชน โดยจะให้การช่วยเหลือได้ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ จากการรับฟังความคิดเห็น ผ่านระบบ Video Conference นั้น ในที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อยกระดับการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา รวมทั้งผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้ และหลังจากนั้น ก็จะนำความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1487 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน