ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-รร.ระยองวิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหากฎหมายวันรพี ปี’66

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 186 ครั้ง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโรงเรียนระยองวิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566

นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา โดยมี นายวิญญู พิชัย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเป็นกิจกรรมที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ด้วยการเผยแพร่พระประวัติและพระกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่าน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญ และจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยใช้กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปศึกษาค้นคว้าจนมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญ และมีความสนใจศึกษากฎหมายมากยิ่งขึ้น

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการแข่งขัน 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในส่วนภูมิภาคแบ่งตามเขตอำนาจศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคทั้ง 9 ภาค และการแข่งขันในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร โดยมีทีมที่เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศรวม 469 ทีม ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 328 ทีม และระดับอุดมศึกษา จำนวน 141 ทีม ซึ่งมีทีมที่ชนะผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือก ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 ทีม

ขณะที่รอบชิงชนะเลิศ ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นในวันนี้แล้ว

โดยทีมจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

ขณะที่ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าแข่งขันว่า กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่เยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ที่ทรงมีคุณูปการต่อวงการกฎหมายและวงการศาลไทยอย่างอเนกอนันต์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 186 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน