สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2566

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 228 ครั้ง

วันนี้ (3 ส.ค.66) ที่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ ประกอบด้วย นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาพันธ์ฯ, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ผู้อำนวยการสมาพันธ์ฯ, นายสุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ, นางสาวปิยสุดา จันทรสุข เหรัญญิกสมาพันธ์, นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ อุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด เหรัญญิกฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, น.ส.ปนัดดา เหล่าชูวงศ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ และนายกฤษติน นิลมานนท์ เจ้าหน้าที่สมาพันธ์ เข้ามาร่วมประชุมฯ

ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 3. เรื่องรายงานสถานะการเงิน 4. เรื่องความคืบหน้าการจัดงานครบรอบ 43 ปี สมาพันธ์ฯ และเชิญชวนองค์กรสมาชิกเข้าร่วมงาน 5. เรื่องแจ้งความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงชื่อและโลโก้สมาพันธ์ฯ 6. เรื่องเชิญชวน สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นสมาชิกใหม่ของสมาพันธ์ฯ 7. เรื่องรับทราบความคืบหน้ากิจกรรมขององค์กรสมาชิก และ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 228 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน