ทรู เร่งปฏิวัติองค์กร เสริมแกร่งทักษะพนักงาน หลังควบรวมทรูดีแทค เข้าสู่เดือนที่ 5

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 204 ครั้ง

อ่านเกมทรู… บทใหม่ เร่งปฏิวัติองค์กร โฟกัสเสริมแกร่งทักษะพนักงาน Future Ready TRUE, Future Ready YOU ออกสตาร์ทด้วย 40 ชั่วโมง LEARNATHON มุ่งสู่เส้นชัย เทเลคอม-เทคโนโลยี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลังการควบรวมทรูดีแทค เข้าสู่เดือนที่ 5 แล้ว ความเคลื่อนไหวต่อจากนี้ คือ การเร่งปฏิวัติองค์กร เดินหน้าสู่เส้นทางบริษัท เทเลคอม-เทคโนโลยี สร้างความเป็นเลิศขององค์กรในอนาคต Future Ready TRUE, Future Ready YOU ในปี 2566- 2568 ด้วยโมเดล การเรียนรู้ 3E (70-20-10) และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรจาก ทรู ดิจิทัล อะคาเดมี่ และแพลตฟอร์มการพัฒนาทักษะชั้นนำของโลกที่หลากหลาย ชูวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด Lifelong Learning Culture เริ่มออกสตาร์ทให้พนักงานใช้เวลาอัปสกิลที่ 40 ชั่วโมง LEARNATHON ภายในสิ้นปี 2566

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คนและวัฒนธรรมองค์กรคือหัวใจของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการควบรวมทรู-ดีแทค เพื่อสร้างบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีแห่งอนาคต การยกระดับศักยภาพพนักงานทั้งองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทำ transformation เพื่อให้สอดรับกับโจทย์ทางธุรกิจ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว การทำ transformation ภายในองค์กร ให้ความสำคัญ 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่

1. สร้างคนให้เก่งกล้าสามารถ: ด้วยโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรและความเป็นผู้นำที่เข้มข้น รวมถึงความคิดริเริ่มในการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ มอบโอกาสสำหรับการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะใหม่ ด้วยเป้าหมายบ่มเพาะบุคลากรให้มีทักษะสูงและปรับตัวได้ พร้อมดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ แนวหน้าจากทั่วโลก

2. สร้างกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ: ด้วยการรวมเครื่องมือดิจิทัลขั้นสูง เช่น AI, หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเข้ากับการดำเนินงานประจำวัน ทำให้กระบวนการทำงานคล่องตัว พนักงานมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และงานมีความหมายมากขึ้น

3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง: ตระหนักถึงความสำคัญของวิสัยทัศน์และค่านิยมที่มีร่วมกัน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้าง สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วม ในวัฒนธรรมนี้ ผู้นำจะสวมบทบาทเป็นโค้ช ชี้แนะและเสริมศักยภาพให้กับทีมของตน วิธีการนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และให้คุณค่ากับมุมมองที่หลากหลาย”

สร้างความเป็นเลิศ สู่องค์กรในอนาคต Future Ready TRUE, Future Ready YOU

ทรูได้วางแผนงานการเสริมสร้างศักยภาพคน ในปี 2566 – 2568 จากกลยุทธ์ 3 ด้านคือ 1. เร่งเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำด้วยโปรแกรมการพัฒนาที่ทันสมัยสำหรับผู้นำทุกระดับ 2. เร่งรัดสร้างผู้มีความสามารถด้านดิจิทัลด้วยการเพิ่มพูน ทักษะแห่งอนาคต ด้วยการพัฒนาแบบเฉพาะบุคคลและวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. เร่งความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและความคล่องตัว เน้นการทำงานแบบ Agile ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และปลูกฝังค่านิยม 4C การนำวัฒนธรรมองค์กรมาปรับใช้ในการทำงานในทุก ๆ วัน ผ่านคุณค่าการเห็นอกเห็นใจกัน (Compassion) ความเชื่อถือได้ (Credibility) การร่วมสร้างสรรค์เรียนรู้ (Co-creation) และการกล้าคิดกล้าทำ (Courage)

เริ่มสะสมการเรียนรู้ ที่ 40-Hour LEARNATHON

โปรแกรม “40-hour LEARNATHON” สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเข้าร่วมคอร์สอบรมเกี่ยวกับดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของทรูจำนวน 40 ชั่วโมงให้เสร็จสิ้นภายในปี 2566 นี้  พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา จาก True Learning Platform ที่มีหลักสูตรภายในให้เลือกเรียนรู้ด้วยตนเอง  และยังมีหลักสูตรจาก ทรู ดิจิทัล อะคาเดมี่ สถาบันเสริมทักษะด้านดิจิทัลที่มีหลักสูตรพัฒนาทักษะทางดิจิทัล โดยเน้นแนวคิดและองค์ความรู้ที่สำคัญของหลักสูตรเฉพาะ  ให้มีทักษะที่ทันยุคสมัย ใช้ได้จริง และสอดคล้องกับทักษะที่องค์กรต้องการ เช่น หลักการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เบื้องต้น การตลาดดิจิทัลขั้นพื้นฐาน Data Analytics, Digital marketing, Product Management, UX Design, AI & Robotics, Cyber Security หัวข้อทักษะการทำงานยุคใหม่ ก่อนที่จะถูกดิสรัป เช่น Agility, Change Management, Collaboration รวมถึงหัวข้อในที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เช่น การเอาใจใส่ การสื่อสารที่มุ่งเน้นลูกค้า  การแก้ปัญหา การอบรมครั้งนี้ยังใช้เกมเข้ามาประยุกต์ใช้ (gamification) ซึ่งเมื่อเรียนคลาสไหนสำเร็จแล้วสามารถปลดล็อกรับ badge คอร์สขั้นสูง และได้รับรางวัลได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพนักงานให้จัดการการเรียนรู้ในหัวข้อที่อยากเรียนรู้ และสามารถช่วยพนักงานวางแผนความก้าวหน้าของการเรียนตามความต้องการส่วนบุคคลและยังรวมถึงความต้องการของทีมอีกด้วย

โมเดล 70-20-10

ทรูใช้โมเดล การเรียนรู้ 3E (70-20-10) และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของทรู ด้วยวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด Lifelong Learning Culture

70% Experience เรียนรู้จากการทำงาน ด้วยประสบการณ์ การทำงานในโครงการต่างๆ และการได้รับความรู้จากงานที่ได้รับมอบหมาย

20% Exposure เรียนรู้จากการทำงานร่วมกับผู้อื่น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี การโค้ช เป็นพี่เลี้ยง

10% Education เรียนรู้จากหลักสูตรต่างๆ เวิร์คชอป โดยจัดหลักสูตรปฏิรูปการทำงานยุคดิจิทัล สำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ชำนาญการ ด้วยเป้าหมายการเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนาทักษะในตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทพร้อมสำหรับอนาคต ด้วยบุคลากรที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรที่เร่งสู่ดิจิทัล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 204 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน