“อลงกรณ์” วอนนายกฯ นำโครงการช่วยเหลือชาวสวนลำไย เข้าครม.เห็นชอบสัปดาห์หน้า อย่าเตะถ่วงโยนไปรัฐบาลหน้า

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 188 ครั้ง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ้ทบอร์ด-Fruit Board) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2564/2565 ว่า ขณะนี้รอเพียงนายกรัฐมนตรีนำโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ประสบความเดือดร้อนจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ในฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 เข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเท่านั้น จึงฝากท่านนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือเยียวยาชาวสวนลำไยเป็นการด่วน โดยสามารถนำเข้าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะมีการยุบสภา เนื่องจากรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วแต่กลับถูกดึงเรื่องจนถึงวันนี้กลับบอกว่าไม่มีเงิน

“โครงการนี้ฟรุ้ทบอร์ดได้มีมติเห็นชอบโครงการตามข้อเสนอของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไยในภาคตะวันออกและภาคเหนือ โดยการนำของ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรฯ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา อดีต ส.ส.จันทบุรี นายขยัน วิพรหมชัย อดีต ส.ส.ลำพูน และ นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่ลำไยจังหวัดลำพูน ร่วมกับเครือข่ายชาวสวนลำไยทุกกลุ่ม โดยดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามเห็นชอบโครงการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนผ่านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ลงนามเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ถ้านายกรัฐมนตรีนำเข้าคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปีที่แล้ว ชาวสวนลำไยก็คงได้รับเงินเยียวยาไปเรียบร้อยแล้ว”

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นข้ออ้างว่า เงินช่วยเหลือเยียวยาชาวสวนลำไยใช้เงินจำนวนมากนั้นฟังไม่ขึ้น เพราะกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณใช้เงินหลายแสนล้าน ในโครงการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในขณะที่การเยียวยาชาวสวนลำไยใช้เงินเพียง 3 พันล้านเท่านั้น

ส่วนประเด็นข้ออ้างเรื่องวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ใช้เต็มวงเงินนั้น ขอยืนยันว่าการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรจะมีเพดานเงินไม่ได้เพราะหากเกิดภัยแล้งวันนี้ต้องใช้เงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้วบอกว่าวงเงินไม่มี พูดแบบนี้อย่าเป็นรัฐบาล ขอแนะนำว่า รัฐบาลแก้ไขปัญหาง่ายมาก โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งทำได้อยู่แล้ว เพราะคณะรัฐมนตรีเคยดำเนินการมาแล้วเป็นเงินหลายแสนล้าน จึงขอให้เห็นใจชาวสวนลำไยซึ่งรอเงินเยียวยา โดยกระทรวงเกษตรฯ เสนอไปตั้งแต่ 6 เดือนที่แล้ว

“อย่าพยายามอ้างเหตุผลการโยนเรื่องกลับมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เสนอรอบ 2 ทั้งที่ไม่มีเหตุผลความจำเป็นใดๆ เนื่องจากเป็นโครงการที่เคยเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเยียวยาชาวสวนลำไยฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 มาครั้งหนึ่งแล้ว ไม่ใช่โครงการแรก เมื่อ 2 ปีก่อนก็ไม่เคยต้องเสนอ 2 รอบแบบนี้ แต่เพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นไม่มีข้ออ้างใดๆ อีก กระทรวงเกษตรฯก็ยอมปฏิบัติตามโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงนามเสนอรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ลงนามถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี และรอเพียงนายกรัฐมนตรี นำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ดังนั้นการอ้างว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการล่าช้าหรือการอ้างว่าใช้วงเงินเต็มแล้ว จึงเป็นเหตุผลข้ออ้างที่ไม่ถูกต้องเพราะเสนอมาตั้งแต่ 6 เดือนที่แล้ว ซึ่งหากมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือชาวสวนลำไยเพียง 3 พันล้าน ก็สามารถทำได้ทันที จึงขอให้ชาวสวนลำไยในภาคเหนือและภาคตะวันออกได้เข้าใจความจริงในเรื่องนี้ อย่าให้มีใครมาบิดเบือนหรือเตะถ่วงให้ไปรอรัฐบาลหน้า เพราะรัฐบาลนี้สามารถอนุมัติได้ทันที” นายอลงกรณ์ กล่าวในที่สุด

สำหรับโครงการเยียวยาชาวสวนลำไยครั้งนี้ มีแนวทางช่วยเหลือที่กำหนดไว้ ดังนี้ ขนาดพื้นที่ปลูกรายละ ไม่เกิน 25 ไร่ ในอัตรา 2,000 ต่อไร่ กรอบวงเงินทั้งหมด 3,821.54 ล้านบาท

“อลงกรณ์” วอนนายกฯ นำโครงการช่วยเหลือชาวสวนลำไย เข้าครม.เห็นชอบสัปดาห์หน้า อย่าเตะถ่วงโยนไปรัฐบาลหน้า

อลงกรณ์ วอนนายกรัฐมนตรี นำโครงการช่วยเหลือเยียวยาชาวสวนลำไยภาคเหนือภาคตะวันออกเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบสัปดาห์หน้าอย่าโยนไปรัฐบาลหน้า

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ้ทบอร์ด-Fruit Board) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2564/2565 ว่า ขณะนี้รอเพียงนายกรัฐมนตรีนำโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ประสบความเดือดร้อนจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ในฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 เข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเท่านั้น จึงฝากท่านนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือเยียวยาชาวสวนลำไยเป็นการด่วน โดยสามารถนำเข้าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะมีการยุบสภา เนื่องจากรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วแต่กลับถูกดึงเรื่องจนถึงวันนี้กลับบอกว่าไม่มีเงิน

“โครงการนี้ฟรุ้ทบอร์ดได้มีมติเห็นชอบโครงการตามข้อเสนอของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไยในภาคตะวันออกและภาคเหนือ โดยการนำของ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรฯ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา อดีต ส.ส.จันทบุรี นายขยัน วิพรหมชัย อดีต ส.ส.ลำพูน และ นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่ลำไยจังหวัดลำพูน ร่วมกับเครือข่ายชาวสวนลำไยทุกกลุ่ม โดยดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามเห็นชอบโครงการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนผ่านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ลงนามเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ถ้านายกรัฐมนตรีนำเข้าคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปีที่แล้ว ชาวสวนลำไยก็คงได้รับเงินเยียวยาไปเรียบร้อยแล้ว”

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นข้ออ้างว่า เงินช่วยเหลือเยียวยาชาวสวนลำไยใช้เงินจำนวนมากนั้นฟังไม่ขึ้น เพราะกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณใช้เงินหลายแสนล้าน ในโครงการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในขณะที่การเยียวยาชาวสวนลำไยใช้เงินเพียง 3 พันล้านเท่านั้น

ส่วนประเด็นข้ออ้างเรื่องวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ใช้เต็มวงเงินนั้น ขอยืนยันว่าการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรจะมีเพดานเงินไม่ได้เพราะหากเกิดภัยแล้งวันนี้ต้องใช้เงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้วบอกว่าวงเงินไม่มี พูดแบบนี้อย่าเป็นรัฐบาล ขอแนะนำว่า รัฐบาลแก้ไขปัญหาง่ายมาก โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งทำได้อยู่แล้ว เพราะคณะรัฐมนตรีเคยดำเนินการมาแล้วเป็นเงินหลายแสนล้าน จึงขอให้เห็นใจชาวสวนลำไยซึ่งรอเงินเยียวยา โดยกระทรวงเกษตรฯ เสนอไปตั้งแต่ 6 เดือนที่แล้ว

“อย่าพยายามอ้างเหตุผลการโยนเรื่องกลับมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เสนอรอบ 2 ทั้งที่ไม่มีเหตุผลความจำเป็นใดๆ เนื่องจากเป็นโครงการที่เคยเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเยียวยาชาวสวนลำไยฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 มาครั้งหนึ่งแล้ว ไม่ใช่โครงการแรก เมื่อ 2 ปีก่อนก็ไม่เคยต้องเสนอ 2 รอบแบบนี้ แต่เพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นไม่มีข้ออ้างใดๆ อีก กระทรวงเกษตรฯก็ยอมปฏิบัติตามโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงนามเสนอรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ลงนามถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี และรอเพียงนายกรัฐมนตรี นำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ดังนั้นการอ้างว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการล่าช้าหรือการอ้างว่าใช้วงเงินเต็มแล้ว จึงเป็นเหตุผลข้ออ้างที่ไม่ถูกต้องเพราะเสนอมาตั้งแต่ 6 เดือนที่แล้ว ซึ่งหากมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือชาวสวนลำไยเพียง 3 พันล้าน ก็สามารถทำได้ทันที จึงขอให้ชาวสวนลำไยในภาคเหนือและภาคตะวันออกได้เข้าใจความจริงในเรื่องนี้ อย่าให้มีใครมาบิดเบือนหรือเตะถ่วงให้ไปรอรัฐบาลหน้า เพราะรัฐบาลนี้สามารถอนุมัติได้ทันที” นายอลงกรณ์ กล่าวในที่สุด

สำหรับโครงการเยียวยาชาวสวนลำไยครั้งนี้ มีแนวทางช่วยเหลือที่กำหนดไว้ ดังนี้ ขนาดพื้นที่ปลูกรายละ ไม่เกิน 25 ไร่ ในอัตรา 2,000 ต่อไร่ กรอบวงเงินทั้งหมด 3,821.54 ล้านบาท

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 188 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน