ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นภายใต้การศึกษา MR-MAP พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 84 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.66 เวลา 09.00 น. ที่ห้องทวารวดี ชั้น 2 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นภายใต้การศึกษา MR-MAP พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมี นายจุมพต พุ่มประดับ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากรนำเสนอโครงการ ได้แก่ ดร.ชุมโชค นันทวิชิต ผู้จัดการโครงการ, นายประเทือง อินคุ้ม รองผู้จัดการโครงการ, นายรัฐพล ไมตรีจิตร์ วิศวกรงานทาง และนายวงศ์อัคคินท์ แสงสุวรรณ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า “ขอขอบคุณกรมทางหลวง ที่ให้ข้อมูลลำดับความเป็นมาและชี้ให้เห็นสาระสำคัญของโครงการ ตลอดจนเหตุผลความจำเป็น ของการศึกษาโครงการ และเป้าหมายของการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันนี้ ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ต่อการศึกษาโครงการฯ เพื่อประกอบการปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) ของกรมทางหลวง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม รัฐบาล และบริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด”

นายจุมพต พุ่มประดับ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม กล่าวว่า “หลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาได้ปรับปรุงแนวเส้นทางตามข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวเส้นทางมีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งานของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) โดยจะนำเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ครั้งที่ 2) มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอการปรับปรุงแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับระบบราง เพื่อนำเสนอแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมและรายละเอียดของแนวเส้นทางแต่ละช่วงตามแผนแม่บท ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง”

“โครงการฯ ได้จัดเตรียมการประชุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (เป็นการประชุม 2 แบบ คือ รูปแบบออนไลน์ (Online) และแบบออนไซต์ (Onsite)) โดยให้โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ ศูนย์กลางในการถ่ายทอดข้อมูลโครงการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อื่นๆ ที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่าน ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี และกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ให้ทุกท่านได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกหน่วยงาน” นายจุมพต กล่าวทิ้งท้าย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 84 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน