ศาลเยาวชนฯ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้แก่ผู้พิพากษาสมทบ เพื่อนำความรู้เรื่องจิตวิทยาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 244 ครั้ง

วันนี้ (2 ม.ค.66) เวลา 13.00 น. นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอบหมายให้ นายภีม ธงสันติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย เรื่อง “จิตวิทยาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชน” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีความรู้ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับหลักจิตวิทยา ซึ่งเป็นหลักการที่มีความสำคัญที่ใช้ประกอบการให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดและเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวดี ณ มโนรม ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาเด็ก เยาวชนและวัยรุ่น เป็นผู้ให้ความรู้แก่คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จตุจักร

ทั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัว มีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ทั้งในด้านอำนวยความยุติธรรมและแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ร่วมกับครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อให้การปฏิบัติงาน ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว บรรลุเจตนารมณ์ ในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศนโยบายขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ศาลเยาวชนและครอบครัว จึงได้พัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้แก่ผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ สามารถนำความรู้เรื่องจิตวิทยาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 244 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน