กฟผ. เหมืองแม่เมาะ เปิดบ้าน “ค่ายวิชาการเหมืองแร่” ต่อเนื่องปีที่ 16 ยกระดับองค์ความรู้ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 218 ครั้ง

กฟผ. ผนึกกำลัง 4 สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “ค่ายวิชาการเหมืองแร่” นำนิสิต นักศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองแม่เมาะ เพื่อสร้างเครือข่ายต่อยอดเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการเหมืองแร่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดค่ายวิชาการเหมืองแร่ ครั้งที่ 16 (Mining Camp) ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2566 โดยความร่วมมือของ กฟผ. และ 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมด้านวิชาการเหมืองแร่ ตลอดจนเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเหมืองแร่ให้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ณ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

นายประจวบ ดอนคำมูล ชชม. เปิดเผยว่า ค่ายวิชาการเหมืองแร่ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปี 2566 นี้นับเป็นครั้งที่ 16 มุ่งหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเสริมทักษะประสบการณ์จากการสัมผัสกระบวนการทำเหมือง พร้อมทั้งแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา โดยตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเหมืองแร่ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับงานปฏิบัติการขุดขน ระบบลำเลียงถ่านหินและการจัดการถ่านหินในลานกองถ่าน งานระเบิดและเหมืองหินปูน การวางแผนการทำเหมือง งานธรณีวิทยา และงานวิศวธรรมธรณี จากคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเหมืองของ กฟผ. ทำให้เกิดการเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้านวิชาการเหมืองแร่ต่อไปในอนาคต

นายนิพิฐพนธ์ ไชยรัตน์ ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การเข้าร่วมค่ายวิชาการเหมืองแร่ทำให้ได้เห็นเครื่องจักรที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการทำงานต่าง ๆ ของพี่ ๆ กฟผ. ทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ในหลากหลายมิติ รวมถึงได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างสถาบันการศึกษา ได้ทั้งความรู้และความสนุก

ด้าน นายณัฐพงษ์ วรรณภิละ ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่า ดีใจที่ได้มารู้จักกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย ได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนทั้งความรู้ ประสบการณ์การเรียน และประสบการณ์ฝึกงานสายงานเหมืองแร่ของแต่ละมหาวิทยาลัย ทำให้ทราบว่าในงานเหมืองแร่มีสิ่งน่าสนใจมาก และที่สำคัญก็คือการได้ทำงานร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน

ขณะที่ นางสาวยุพเรศ สิงห์บี้ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้การทำงานในบ่อเหมือง เห็นการทำงานของเครื่องจักรที่ไม่เคยได้เห็น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบแผน ทำตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง และได้เพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเองจากการได้เห็นหน้างาน ได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบัน ได้แลกเปลี่ยนการใช้ชีวิต การเรียนของเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ ทุกคนดูแลดี ให้ความกระจ่างในเรื่องที่สงสัย

นางสาวรัศมีมาตา ปิยนันท์โรจนกุล ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายวิชาการเหมืองแร่ ได้ทั้งความรู้ ความสนุก ได้รู้จักพี่ ๆ ที่ทำงานในสายงานเดียวกัน ได้เพื่อนใหม่จากต่างสถาบัน และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งความรู้และเรื่องราวต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แค่ในตำรา ได้ศึกษาและเรียนรู้วิธีการหลายอย่างที่ในรั้วมหาวิทยาลัยสอนไม่ได้ เช่น ได้เห็นหน้างานและการทำงานจริง ขอขอบคุณ กฟผ. ที่จัดกิจกรรม และมอบโอกาสให้พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ขอบคุณพี่ ๆ และทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ให้การต้อนรับและดูแลพวกเราเป็นอย่างดี และต้องขอบคุณเพื่อน ๆ ที่น่ารักที่มาสนุกด้วยกัน ดีใจที่ได้เจอทุกคน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 218 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน