“แท็กซี่” บุกคมนาคม ทวงถามการปรับขึ้นค่าโดยสาร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 572 ครั้ง

กลุ่มแท็กซี่อิสระเพื่อสังคม บุกคมนาคม ทวงถามความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าโดยสาร แนะปรับให้สอดคล้องกับค่าครองชีพตามที่ TDRI และ กรมขนส่งเสนอ โดยขอให้เร่งสรุปโดยเร็ว คาดจะแล้วเสร็จภายใน 30 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 ที่บริเวณหน้ากระทรวงคมนาคม นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กลุ่มแท็กซี่อิสระเพื่อสังคม นำโดย นายสุรภณ สีน้ำย้อม เข้าพบเพื่อสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ โดยมี นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใย และมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการช่วยเหลือรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า จากการที่สมาคมแท็กซี่ได้ขอปรับอัตราค่าโดยสาร กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่จากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สำนักสภาองค์กรของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้แทนภาคประชาชน และคณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่ เมื่อวันที่ 18 ส.ค.65

นายเสกสม กล่าวอีกว่า ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค (Core CPI) และคำนึงถึงความเป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้บริการ โดย TDRI ร่วมกับ ขบ. ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารที่สอดคล้องกับข้อสรุปของการประชุม และนำเสนออัตราค่าโดยสารดังกล่าวในการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาคมแท็กซี่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก จากเดิม 35 บาท ยังคงราคา 35 บาท

2. ระยะทางเกินกว่า 1 – 10 กิโลเมตร จากเดิม 5.50 บาท/กิโลเมตร ปรับเป็น 6.5 บาท/กิโลเมตร

3. ระยะทางเกินกว่า 10 – 20 กิโลเมตร จากเดิม 6.50 บาท/กิโลเมตร ปรับเป็น 7 บาท/กิโลเมตร

4. ระยะทางเกินกว่า 20 – 40 กิโลเมตร จากเดิม 7.50 บาท/กิโลเมตร ปรับเป็น 8 บาท/กิโลเมตร

5. ระยะทางเกินกว่า 40 – 60 กิโลเมตร จากเดิม 8 บาท/กิโลเมตร ปรับเป็น 8.5 บาท/กิโลเมตร

6. ระยะทางเกินกว่า 60 – 80 กิโลเมตร จากเดิม 9 บาท/กิโลเมตร ยังคงราคา 9 บาท/กิโลเมตร

7. ระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไป จากเดิม 10.5 บาท/กิโลเมตร ยังคงราคา 10.5 บาท/กิโลเมตร

ในส่วนกรณีรถติด รถจอดนิ่ง หรือวิ่งได้ช้ากว่า 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง จากเดิม 2 บาท/นาที ปรับเป็น 3 บาท/นาที

ซึ่งคณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่ยังไม่เห็นด้วยกับอัตราโดยสารที่เสนอ

ทั้งนี้ กลุ่มแท็กซี่อิสระเพื่อสังคม ได้ขอให้ปรับอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับค่าครองชีพตามที่ TDRI และ ขบ. นำเสนอ โดยขอให้เร่งดำเนินการพิจารณาปรับค่าโดยสารโดยเร็ว โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ซึ่งคาดว่า จะพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.65

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 572 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน