“ไทย-เวียดนาม” ยกระดับความร่วมมือด้านเกษตรสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 782 ครั้ง

เปิดศักราชใหม่ความสัมพันธ์ 2 ชาติผู้นำเกษตรอาเซียน “ไทย-เวียดนาม” ยกระดับความร่วมมือด้านเกษตรสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มรายได้เกษตรกรตอบโจทย์ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร

วันนี้ (27 ส.ค.65) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ไปปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดงาน “เทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเซีย 2022” (Agritechnica Asia 2022) ที่นครเกิ่นเทอ และการประชุมหารือกับ นายเล มิน ฮวาน (Mr. Le Minh Hoan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนา ทำๆชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ นายเจิ่น แทงห์ นาม (Mr. Tran Thanh Nam) รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  ดร.เจิ่น หงับ ถัดห์ (Dr. Tran Ngoc Thach) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าวสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (MDRRI :Mekong Delta Rice Research Institute) ถึงแนวทางกรอบความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมี นายจักรกริช เรืองขจร รองกงสุลใหญ่นครโฮจิมินห์ นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรเวียดนาม เข้าร่วม

โดย นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะขยายความร่วมมือทางด้านการเกษตรอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตร การผลิต การแปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารโดยจะมีการจัดตั้งกลไกใหม่ๆ ในระดับนโยบายและหน่วยงานและระบบสื่อสารระหว่างกันทั้งการทำงานเชิงรุกและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเริ่มเดินหน้าตามแนวทางความร่วมมือในมิติใหม่จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการพบปะหารือระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น ภายใต้ระบบทวิภาคีโดยระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปีนี้ จะมีคณะผู้แทนระดับจังหวัด ระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเวียดนาม เดินทางเยือนประเทศไทยตามลำดับเช่นเดียวกับฝ่ายไทยโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร จะเดินทางไปเยือนเวียดนามตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามเช่นกัน

“บรรยากาศการพบปะหารือเป็นไปอย่างกระตือรือร้นแบบญาติมิตร ทั้ง 2 ประเทศเห็นตรงกันว่าประเทศไทยและเวียดนาม ในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลกจะต้องผนึกศักยภาพร่วมมือกันบนแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เพื่อร่วมกันพัฒนาการเกษตรทั้งพืชประมงและปศุสัตว์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรและรายได้ของประเทศรวมทั้งตอบโจทย์ปัญหาความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ดร.เฉลิมชัย ทราบถึงความคืบหน้าในการเจรจาความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามทันทีที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย”

นอกจากนี้ในระหว่างพิธีเปิดงานเทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเซีย 2022 ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ ได้กล่าว Opening remark ถึงยุทธศาสตร์และนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ตลาดนำการผลิตและเกษตรกรรมยั่งยืนของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (ศูนย์ AIC:Agritech and Innovation Center) ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Big Data Center) การปฏิรูปการบริหารและบริการในโครงการ Digital Transformation การยกระดับแปลงใหญ่ด้วยนโยบายเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี (Mechanization & Agritech) การสนับสนุนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF:Young Smart Farmer) ตลอดจนกล่าวถึงศักยภาพของประเทศไทย ในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารอันดับ 13 ของโลก และครัวของโลก รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านการเกษตรระหว่างไทยกับเวียดนามในมิติใหม่และการกล่าวเชิญชวนเข้าร่วมงาน “เทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเชีย 2024” ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยใน 2 ปีข้างหน้า โดยกระทรวงเกษตรฯ และ DLG ประเทศเยอรมัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 782 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน