สมาคมชาวเพชรบุรี ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี เตรียมจัดวิ่งเพชรบุรีมาราธอน ครั้งที่ 1

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 168 ครั้ง

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมแถลงข่าวการจัดวิ่งเพชรบุรีมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยก่อนแถลงข่าวได้มีการหารือเรื่องเส้นทาง ไฟส่องสว่าง การจราจร รวมไปถึงกำหนดระยะเวลาในการจัดงาน เตรียมความพร้อมรองรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเพชรบุรีมาราธอน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารร้านค้า รวมถึงที่พักรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมแข่งขันที่คาดว่าจะมีถึง 8,000 – 10,000 คน ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ควบคู่กับงานมหกรรมอาหารเมืองเพชรบุรี เมืองอาหารโลก เป็นการหารายได้เข้ากับจังหวัดหลังประสบกับวิกฤตโควิด-19 มาหลายปีอีกด้วย

โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึง 15 ตุลาคม 2565 ทางออนไลน์ที่เว็บสมัคร www.phetchaburimarathon.com ซึ่งเว็บไซต์จะเปิดให้สมัครหลังเที่ยงคืนของวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ราคาพิเศษช่วง Early Bird ทุกระยะการแข่งขัน เปิดรับสมัครในวันที่ 15-20 สิงหาคม 2565 (5 วัน) ได้ส่วนลด ท่านละ 100 บาท

1.1 ประเภทการแข่งขัน MARATHON 42 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 1,150 บาท (ช่วง Early Bird 1,050 บาท) ชาย/หญิง อายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

1.2 ประเภทการแข่งขัน HALF MARATHON 21 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 950 บาท (ช่วง Early Bird 850 บาท) ชาย/หญิง อายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

1.3 ประเภทการแข่งขัน MINI MARATHON 10 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 750 บาท (ช่วง Early Bird 650 บาท) ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 15, 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

1.4 ประเภทการแข่งขัน FUNRUN 5 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 650 บาท (ช่วง Early Bird 550 บาท) ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 15, 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

1.5 ประเภทวิ่ง VIP ราคาค่าสมัคร 2,000 บาท ไม่แบ่งประเภทและรุ่น ไม่มีการแข่งขัน

1.6 ประเภทวิ่งเก็บระยะ VRRUN ราคาค่าสมัคร 650 บาท (ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว)

ไม่แบ่งประเภทและรุ่น ไม่มีการแข่งขัน วิ่งสะสมระยะ 20 กิโลเมตร ส่งข้อมูลเข้าระบบวิ่ง ไม่ได้มาวิ่งในสถานที่จริง

เวลาการวิ่ง Cut-Off Time ผู้แข่งขันในประเภทระยะมาราธอน ระยะฮาล์ฟมาราธอน และระยะมินิมาราธอน จะได้รับบันทึกเวลาแข่งขัน โดยใช้ระบบ Chip Timing แบบ Real Time เป็นอุปกรณ์จับเวลา โดยจะมีกำหนดเวลาในการแข่งขันของระยะต่างๆ (Cut-Off Time) ดังนี้

– ระยะวิ่งมาราธอน Cut off ภายใน 7.00 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 10.00 น. (สตาร์ทเวลา 03.00 น.)

– ระยะวิ่งฮาล์ฟมาราธอน Cut off ภายใน 3.30 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 07.30 น. (สตาร์ทเวลา 04.00 น.)

– ระยะมินิมาราธอน Cut off ภายใน 2.00 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 06.20 น. (สตาร์ทเวลา 04.20 น.)

– ระยะวิ่งฟันรัน Cut off ภายใน 1 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 05.30 น. (สตาร์ทเวลา 04.30 น.)

2. รางวัลและของที่ระลึก

2.1 ประเภทมาราธอน 42 กิโลเมตร

ประเภท Over All รุ่นทั่วไป (ชายและหญิง) ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง ได้รับถ้วยรางวัล Over All พร้อมเงินรางวัลลำดับที่ 1-3 ดังนี้

อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท + ถ้วยรางวัล Over All

อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท   + ถ้วยรางวัล Over All

อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท   + ถ้วยรางวัล Over All

ประเภท Age Group กลุ่มอายุ (ชายและหญิง) ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ลำดับที่ 1-5 ดังนี้

อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 5 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัล

* ได้รับเสื้อ Finisher 1 ตัว และเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น

* หากรับถ้วยรางวัลประเภท Over All พร้อมเงินรางวัล ของลำดับที่ 1-3 แล้ว จะไม่ได้สิทธิ์รับถ้วยรางวัล ประเภทAge Group พร้อมเงินรางวัล ของลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น

2.2 ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร

ประเภท Over All รุ่นทั่วไป (ชายและหญิง) ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง ได้รับถ้วยรางวัล Over All พร้อมเงินรางวัล ลำดับที่ 1-3 ดังนี้

อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท + ถ้วยรางวัล Over All

อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท + ถ้วยรางวัล Over All

อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท + ถ้วยรางวัล Over All

ประเภท Age Group กลุ่มอายุ (ชายและหญิง) ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ลำดับที่ 1-5 ดังนี้

อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 5 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัล

* ได้รับเสื้อ Finisher 1 ตัว และเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น

* หากรับถ้วยรางวัลประเภท Over All พร้อมเงินรางวัล ของลำดับที่ 1-3 แล้ว จะไม่ได้สิทธิ์รับถ้วยรางวัล ประเภทAge Group พร้อมเงินรางวัล ของลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น

2.3 ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร

ประเภท Over All รุ่นทั่วไป (ชายและหญิง) ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง ได้รับถ้วยรางวัล Over All พร้อมเงินรางวัล ลำดับที่ 1-3 ดังนี้

อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท + ถ้วยรางวัล Over All

อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท + ถ้วยรางวัล Over All

อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท + ถ้วยรางวัล Over All

ประเภท Age Group กลุ่มอายุ (ชายและหญิง) ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ลำดับที่ 1-5 ดังนี้

อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท + ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 5 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัล

* เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น

* หากรับถ้วยรางวัลประเภท Over All พร้อมเงินรางวัล ของลำดับที่ 1-3 แล้ว จะไม่ได้สิทธิ์รับถ้วยรางวัล

ประเภท Age Group พร้อมเงินรางวัล ของลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น

2.4 ประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร

ประเภท Over All รุ่นทั่วไป (ชายและหญิง) ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง ลำดับที่ 1-3 ได้รับถ้วยรางวัล Over All

ประเภท Age Group กลุ่มอายุ (ชายและหญิง) ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

* เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น

* หากรับถ้วยรางวัลประเภท Over All ลำดับที่ 1-3 แล้ว จะไม่ได้สิทธิ์รับถ้วยรางวัลประเภทAge Group ลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น

2.5 ประเภทวิ่ง VIP

• ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อ VIP 1 ตัว

2.6 ประเภทวิ่งเก็บระยะ VRRUN

• ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว ตามแบบที่ท่านเลือก

• ผู้สมัครที่วิ่งสะสมระยะทางครบ 20 กิโลเมตร ได้รับเหรียญรางวัล ของที่ระลึก รับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2565 – 15 ตุลาคม 2565

ระยะเวลาในการแข่งขัน / ส่งผล ตั้งแต่วันที่สมัคร – 11 ธันวาคม 2565

เริ่มทยอยจัดส่งของรางวัลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

* ผู้สมัครสามารถใช้ชื่อ นามสกุล ส่งผลวิ่งแทนเลขรหัสได้ตั้งแต่วันรับสมัคร

* รวบรวมจนครบระยะที่สะสมแล้วส่งผลมาครั้งเดียว

3. ระยะเวลาดำเนินการดำเนินการในวันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 03.00 น. – 10.00 น.

4. สถานที่ดำเนินการ ณ บริเวณชายหาดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ย้ำอีกครั้ง (สมัคร 15 ส.ค.-20 ส.ค. ได้ส่วนลดท่านละ 100 บาท)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 168 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน