ผบ.ทร. ปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษา นักเรียนพลกองประจำการ ผลัด1/65

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 358 ครั้ง

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษา นักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ 1/2565 ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมมอบโล่เกียรติยศ และรางวัลให้แก่หน่วยฝึกฯ

วันนี้ (26 มิ.ย.65) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ 1/2565 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศฝท.ยศ.ทร.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชาของ ศฝท.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจพลสวนสนามทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ผลัดที่ 1/65 จำนวน 4 กองพัน พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศ และรางวัลให้แก่หน่วยฝึกฯ ที่ผ่านการตรวจประเมิน  ดังนี้

รางวัลระดับกองพัน

– รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ กองพันฝึกที่ 3

– รางวัลชนะเลิศ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ กองพันฝึกที่ 4

– รางวัลชนะเลิศ การทดสอบความรู้ ได้แก่ กองพันฝึกที่ 2

– รางวัลชนะเลิศ การทดสอบสมรรถนะด้านวินัย ได้แก่ กองพันฝึกที่ 3

รางวัลระดับบุคคล

– รางวัลชนะเลิศ การทดสอบความสามารถองค์บุคคลและลักษณะทหารดีเด่น

– รางวัลชนะเลิศ พลทหาร ธีรภัทร สุดสูงเนิน สังกัด กองร้อยฝึกที่ 3 กองพันฝึกที่ 3 ได้คะแนนร้อยละ 99.33

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พลทหาร นครินทร์ เที่ยงธรรม สังกัด กองร้อยฝึกที่ 2 กองพันฝึกที่ 3 ได้คะแนนร้อยละ 98.83

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พลทหาร ชัยวัฒน์ มัดทุจัด สังกัด กองร้อยฝึกที่ 4 กองพันฝึกที่ 3 ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือได้คะแนนร้อยละ 98.33

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวชื่นชมผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนครูฝึกทุกนาย ที่ได้มุ่งมั่นทำให้ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เป็นหน่วยฝึกทหารที่มีคุณภาพ จากการทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ถ่ายทอดวิชาความรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย ความเสียสละ ความอดทน ความสามัคคี และความเป็นชาวเรือ ให้แก่ ทหารใหม่ทุกนาย ทำให้ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เปรียบเสมือนบ้านที่รับสมาชิกใหม่ เป็นน้องคนสุดท้องของกองทัพเรือ เข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกัน โดยนักเรียนพลกองประจำการทุกนาย ต่างได้รับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ และการพัฒนาคุณลักษณะทหาร ความเป็นผู้นำ จนเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยสามารถปรับสภาพร่างกายและจิตใจ จากการดำเนินชีวิตแบบบุคคลพลเรือน มาเป็นการดำเนินชีวิตแบบทหารได้เป็นอย่างดี มีความเข้มแข็ง สง่างาม พร้อมเพรียง มีระเบียบวินัย มีลักษณะทหารที่ดี สามารถปฏิบัติตนและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีระบบ มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นเสาหลักของชาติ ได้รับการปลูกฝังค่านิยมของความเป็นชาวเรือ เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ มีความภาคภูมิใจในความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือที่พร้อมเสียสละและอุทิศตนเพื่อชาติ ตามแบบอย่างของชายชาติทหารอย่างแท้จริง

สำหรับ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมทหารกองประจำการของกองทัพเรือ ในด้านองค์บุคคลและยุทธวิธีเบื้องต้น ซึ่งมีกระบวนการในการฝึกหัดศึกษา ตามหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยให้การศึกษาอบรมที่ดำเนินการฝึกและให้การศึกษากับพลเรือนที่ได้รับการคัดเลือกและผู้ที่สมัครใจเข้ามาเป็นทหารกองประจำการเพื่อรับใช้ชาติ การเปลี่ยนจากพลเรือนสู่การเป็นทหาร เป็นการเริ่มต้นนับจากศูนย์ โดยจะต้องได้รับการฝึกและศึกษา ทั้งด้านความรู้ในสาขาเบื้องต้นของภารกิจกองทัพเรือ รวมถึงฟื้นฟูสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ ปลูกฝังความเป็นทหารเรือ ที่มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อผ่านการฝึกและศึกษาจากหน่วยงานแห่งนี้ทหารทุกนาย จะแยกย้ายเข้าประจำการยังหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ได้กำหนดมาตรฐานในการฝึกและศึกษาให้กับทหารทุกนายให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส 

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 358 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน