กฟผ. อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินฯ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง แล้ว 274 ราย พร้อมเร่งส่วนที่เหลือโดยเร็ว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 610 ครั้ง

กฟผ. ชี้แจงอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้านของตำบลบ้านดงแล้ว 274 ราย พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างเร่งด่วน

นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ในฐานะผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมรับฟังกรณีราษฎรตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ยื่นข้อเรียกร้องถึงความล่าช้าในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพ เปิดเผยว่า กฟผ. ไม่ได้นิ่งนอนใจและเข้าใจความเดือดร้อนของราษฎร ทั้งนี้ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปางเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้านของตำบลบ้านดงมาโดยตลอด และจะเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือโดยเร็ว

สำหรับการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรแบ่งเป็น 2 งวด งวดแรกจ่ายร้อยละ 70 ของค่าชดเชยทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าค่าที่ดิน (ถ้ามี) และงวดที่สองจะจ่ายหลังราษฎรรื้อย้ายบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ โดยการจ่ายค่าทดแทนให้กับราษฎรผู้อพยพทั้ง 4 หมู่บ้านของตำบลบ้านดงมีความก้าวหน้า ดังนี้

กลุ่มที่ 1 จำนวน 294 ราย ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎรฯ ได้มีประกาศอนุมัติ และ กฟผ. ได้อนุมัติเบิกจ่ายแล้วจำนวน 274 ราย โดยจ่ายงวดแรกให้ราษฎรไปแล้ว 156 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทบทวนและเห็นชอบแนวทางการจ่าย กรณีผู้อพยพหลายรายมีบ้านบนที่ดินแปลงเดียวกันแต่ได้รับอนุมัติไม่พร้อมกันในครั้งนี้ ได้ตกลงให้มีหนังสือยินยอมระหว่างเจ้าของที่ดินกับเจ้าของบ้านที่ปลูกร่วม ส่วนการจ่ายงวดที่ 2 นั้น คณะทำงานได้ตรวจสอบความถูกต้องการรื้อย้ายบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จจะเร่งนำเสนอคณะอนุกรรมการจ่ายเงินฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

กลุ่มที่ 2 จำนวน 198 ราย เป็นที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไปประมาณปลายเดือนพฤษภาคม โดยจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเบิกจ่ายค่าชดเชยให้ราษฎรต่อไป

กลุ่มที่ 3 จำนวน 450 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ คณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญประเมินพื้นที่ที่ราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าว

default

ส่วนการปรับพื้นที่แปลงจัดสรรเพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านถือเป็นงานเพิ่มเติม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา และพร้อมดำเนินการตามแผนงานในเดือนมิถุนายนต่อไป

การอพยพครั้งนี้เป็นไปตามการร้องขอของราษฎรเมื่อปี 2552-2553 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของ กฟผ. โดยให้ กฟผ.จ่ายค่าชดเชยที่ดิน ต้นไม้ และค่ารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างให้แก่ราษฎร โดยใช้อัตราราคามาตรฐานของกรมชลประทาน และให้ กฟผ. มีสิทธิในที่ดินของราษฎรที่จ่ายค่าชดเชยแล้ว โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอพยพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 610 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน