“นิพนธ์” เร่งขับเคลื่อน “แซนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์” ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจเกษตรกรไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 692 ครั้ง

“นิพนธ์” ย้ำรัฐบาล ตระหนักปัญหาพี่น้องเกษตร เร่งขับเคลื่อน “แซนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์” ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจเกษตรกรทั่วไทย เปิดงาน “แซนด์บ็อกเชียงราย เกษตรกรได้อะไร” นำร่องลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางตลาดช่วยทั้งในไทยและส่งออก สอดรับนโยบายอาหารปลอดภัยของไทยสู่ครัวโลก

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 ธ.ค.64 ที่ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัมมนา ตลาดนำการผลิต แซนด์บ็อกซ์เชียงราย เกษตรกรได้อะไร” โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำภาคประชาชน เข้าร่วม

โดยนายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องเกษตรกรไทยทุกจังหวัดโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย มีเป้าหมาย คือ การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทย รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งประสบปัญหานานัปการ ทั้งสภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม เกิดภัยพิบัติ ราคาผลผลิตตกต่ำ รวมทั้งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการขับเคลื่อนแชนด์บ๊อกซ์ปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อน Sandbox ปศุสัตว์ โดยมอบกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

“โครงการนี้ เน้นชนิดสัตว์ โคเนื้อ ส่งเสริมการผลิตและส่งออกตามความต้องการของตลาด ลดต้นทุน ด้วยการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นให้กับตลาด สามารถแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ “Sandbox ปศุสัตว์ ผลิตโคเนื้อและพืชอาหารสัตว์ ภายใต้มาตรการควบคุมพิเศษตามแนวทางการผลิตที่กำหนด เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งหากการดำเนินการในพื้นที่ “Sandbox เชียงราย ประสบผลสำเร็จ จะเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ที่มีศักยภาพและความเหมาะสมต่อไปให้มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน สนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายดีขึ้น” นายนิพนธ์ กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 692 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน