เปิดศูนย์ธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 495 ครั้ง

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยา (Thalassemia and Hematology Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และมีพิธีทำบุญทางศาสนา ได้รับเกียรติจาก พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคธาลัสซีเมียอย่างครบวงจร โดยความร่วมมือระหว่างภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ทั้งด้านการดูแสรักษา ผู้ป่วยด้วยการให้เลือด การให้ยาขับธาตุเหล็ก การเฝ้าระวังและการรักษา ภาวะแทรกช้อนต่างๆ รวมถึงการคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียในคู่สมรสและการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ จึงจัดตั้งศูนย์ธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยาขึ้น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยา รวมถึงฝึกอบรมและผลิตบุตลากรที่มีความชำนาญเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียเพื่อให้ป่วยโรคธาลัสซีเมียให้มีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 495 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน