มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช – ทร. จัดแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล นำรายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 176 ครั้ง

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกับ กองทัพเรือ จัดแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “Run for Health, Run to Help 2022” ชิงถ้วยรางวัล ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 16 ม.ค.65 นี้ เพื่อนำเงินรายได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพและจัดหาเครื่องมือแพทย์ สนับสนุนรพ.สมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ

วันนี้ (9 ธ.ค.64) ที่อาคารราชนาวิกสภา กองทัพเรือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแข่งเดิน-วิ่งการกุศล “Run for Health, Run to Help 2022” ชิงถ้วยรางวัลมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี 2565 ในโอกาสของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้ดำเนินงานครบรอบปีที่ 44 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวาณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการสนองพระราโชบายและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ห่างไกลแค่ไหน ควรจะเข้าถึงการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนในพื้นที่เมือง” มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้บริการมากว่า 40 ปี ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกเขตรั้วโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 44 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จึงร่วมกับกองทัพเรือ จัดกิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัล “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ประชาชนรักสุขภาพ ออกกำลังกาย เพื่อให้คนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวาณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งทุกแห่งมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าจนได้รับรางวัลคุณภาพบริการในระดับนานาชาติ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและทันสมัย นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในทุกรูปแบบ เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงทั้งระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ กล้ามเนื้อและกระดูก ลดการป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล ลดความเครียด และลดภาวะซึมเศร้า ทำให้ประชาชนแข็งแรง ประเทศชาติเกิดการพัฒนาต่อเนื่อง การจัดแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเรื่องสุขภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างกุศลนำเงินรายได้ไปพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า กองทัพเรือมีความยินดีที่ได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดโครงการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัล “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ซึ่งใช้พื้นที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาร่วมวิ่งในเส้นทางริมทะเล ที่มีความสวยงาม บรรยากาศดี ที่สำคัญคือมีความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการแข่งขันตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือผลตรวจ ATK เป็นลบ อายุผลการตรวจไม่เกิน 3 วัน พร้อมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่างตามจุดต่าง ๆ ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นขณะวิ่ง และมีการปล่อยตัวเป็นกลุ่ม ไม่แออัด รวมถึงแจกอาหารเป็นชุด เพื่อลดการสัมผัสด้วย

นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในนามจังหวัดชลบุรีมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการจัดแข่งขันเดิน–วิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัล มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี 2565 ซึ่งครั้งนี้จัดในพื้นที่หาดเตยงาม กองทัพเรือ ซึ่งเป็นสถานที่ติดทะเล มีความงดงาม อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดได้ดำเนินการตามแนวทางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งทางจังหวัดชลบุรีก็ได้มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นลง ขอเชิญชวนทุกท่านท่องเที่ยวสถานที่สวยงามอื่น ๆ เช่น ปราสาทสัจธรรม เป็นประสาทไม้สักที่ใหญ่ที่สุดในโลก สวนนงนุช สวนสัตว์เขาเขียว และที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรีต่อไป

นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง พร้อมจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดแข่งขันโครงการเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2564 ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ Funrun 5 กิโลเมตร, Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร และ Half Marathon 21 กิโลเมตร บนเส้นทางหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประมาณผู้ร่วมกิจกรรมรวม 3,000 คน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ชนะอันดับ 1-3, ชาย-หญิง ในประเภท Mini Marathon และ Half Marathon จะได้รับถ้วยรางวัล ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าถึงเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัล ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครเข้าแข่งขัน ได้ที่ เฟซบุคแฟนเพจ RUN FOR HEALTH RUN TO HELP 2022 และเว็บไซต์ www.runlan.com

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 176 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน