ราชทัณฑ์ สนองพระดำริฯ ทำการเกษตรเชิงท่องเที่ยว ฝึกอาชีพผู้ต้องขัง ลดทำผิดซ้ำ (คลิป)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1195 ครั้ง

กรมราชทัณฑ์ ดำเนินโครงการปลูกผักรอบรั้ว สวนครัวราชทัณฑ์ สานฝันปันสุข สนองพระดำริฯ เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ด้านการเกษตร

วันนี้ (28 ม.ค.64) นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดโครงการปลูกผักรอบรั้ว สวนครัวราชทัณฑ์ สานฝันปันสุข ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในด้านการเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้ และการลงมือปฏิบัติจนเห็นผลเป็นรูปธรรม จนสามารถนำไปปรับใช้ภายหลังพ้นโทษได้ พร้อมพาเยี่ยมชม การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา

นายสิทธิ กล่าวต่อว่า โครงการปลูกผักรอบรั้ว สวนครัวราชทัณฑ์ สานฝันปันสุข ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง จึงทรงมีพระดำริให้เรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิด ที่อยู่ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวส่งเข้าเรือนจำ ให้ผู้ต้องขังได้บริโภคพืชผักที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ต้องขัง และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหารภายในเรือนจำและทัณฑสถาน อีกทั้ง ยังช่วยให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้วิธีการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างถูกวิธี สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ

“กรมราชทัณฑ์ จึงได้น้อมนำกระแสพระดำริดังกล่าว ถ่ายทอดไปสู่เรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการอบรมผู้ต้องขังในโครงการปลูกผักรอบรั้ว สวนครัวราชทัณฑ์ สานฝันปันสุข จำนวน 2 รุ่น มีผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมรวม 1,936 คน ซึ่งมีเรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถาน ทั้งสิ้น 11 แห่ง ดังนี้ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด, เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย, เรือนจำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์, เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาท, เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง สังกัดเรือนจำจังหวัดตรัง, เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจำกลางสุรินทร์, เรือนจำชั่วคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช, เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจำกลางเพชรบุรี, ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี, เรือนจำชั่วคราวนาโสก สังกัดเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร และทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา”

นายสิทธิ กล่าวอีกว่า ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมทุกคน จะได้รับการฝึกอบรมในด้านเกษตรขั้นพื้นฐานที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรภายนอกในพื้นที่ อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน สำนักงานเกษตรพื้นที่ โดยมี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ของโครงการฯ ที่จะทำหน้าที่ในการดูแลและให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการอบรมและฝึกวิชาชีพทางการเกษตรอย่างรอบด้าน ให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเกษตร สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันภายหลังพ้นโทษได้ จนสามารถสร้างอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และไม่หวนมากระทำผิดซ้ำอีก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1195 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน