กลุ่มธุรกิจแม็คโคร “สร้างงาน สร้างคน” หนุนการขยายสาขาและธุรกิจดิจิทัล วางกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร สร้างงานใหม่กว่า 3,300 ตำแหน่ง

นายธานินทร์ บูรณมานิต ปร

Read more
แสดง
ซ่อน