“ชณทัต” พานักเรียน-ครู รร.พระอินทร์ศึกษา เปิดโลกทัศน์ดูงานรัฐสภา ชม สถานีกลางบางซื่อ-สนามบินดอนเมือง

ทุบสถิติดูงานสภาผู้แทนรา

Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5-เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา ร่วมพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา

นายอรรถการ ตฤษณารังสี นา

Read more
แสดง
ซ่อน