“ประธานชวน” เน้นย้ำผู้นำระดับสูง หลักสูตร “ปสม.2” บริหารงานต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ หลักสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.64 ที

Read more
แสดง
ซ่อน