วช.เปิดตัวระบบพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พร้อมการบริหารจัดการทุนวิจัยในแบบออนไลน์ 100%

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิ

Read more

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดโครงการ “ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ (New Age Innopreneur)”(คลิป)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สน

Read more
แสดง
ซ่อน