ส.สันนิบาตเทศบาลฯ ติวเข้มผู้นำท้องถิ่น มุ่งพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมฯ-รับมือ “กม. ข้อมูลส่วนบุคคล” (PDPA)

นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ เ

Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกล

Read more
แสดง
ซ่อน