สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเสริมทักษะพื้นฐานให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจการแผ่นดิน “สร้างเสริมทักษะ สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ”

” นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจร

Read more
แสดง
ซ่อน