โฆษกกรมราชทัณฑ์ แจงยิบ! ข่าวลือระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกัน พ.ศ.2566 ให้อำนาจอธิบดีชี้ขาดติดคุกนอกเรือนจำ

นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิ

Read more
แสดง
ซ่อน