จิตเวชโคราชริเริ่มพลิกโฉม “หอผู้ป่วยยิ้มได้” ใช้กิจกรรมผ่อนคลายใจผู้ป่วยจิตเวชรับใหม่ที่อาการยังไม่สงบ พบได้ผลดี

รพ.จิตเวชนครราชสีมา ริเร

Read more

จิตแพทย์ห่วง “10 ล้านกว่าครัวเรือนที่แบกภาระหนี้” แนะ5 วิธีสร้างสุข ! ให้ปรับความคิด ไม่ล่ามความสุขกับเงิน เศรษฐกิจ!!

จิตแพทย์ ห่วงความสุขประช

Read more
แสดง
ซ่อน